Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie przy obramieniu barokowego ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego w Jeleninie

Rozpoczęły się prace konserwatorskie przy barokowym obramieniu ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego w Jeleninie. Na wstępnym etapie, po przeprowadzeniu badań konserwatorskich, wykonawcy prac ustalili pierwotną kolorystykę i technikę wykonania obiektu. Na podstawie oględzin w pracowni konserwatorskiej, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonali oceny wykonanych na ramie prób oczyszczania przemalowań. Obecnie konserwatorzy, przy pomocy wybranej metody, przystąpią do ostrożnego usuwania wtórnych warstw, pod którymi zachowane są oryginalne złocenia i srebrzenia oraz błękitne wykończenia ornamentów.
Datowany na 1749 rok ołtarz, ufundowany został dla jelenińskiego kościoła przez ówczesnego proboszcza, Ignaza Otto. Twórcą zdobiącego retabulum obrazu z przedstawieniem św. Anny nauczającej Marię jest słynny, śląski malarz, Jeremias Josef Knechtel, który wykonał liczne dzieła dla zarządzających tutejszym kościołem kanoników regularnych z Żagania. W  roku 2015 została przeprowadzona konserwacja cennego obrazu ołtarzowego, bez obramienia, które jest obecnie z złym stanie. Drewniane podłoże bogatego, ażurowego obramienia jest zniszczone przez owady i osłabione. Obiekt nosi ślady licznych uszkodzeń mechanicznych. Brak jest części elementów, zaś oryginalna kolorystyka jest ukryta pod współczesnymi przemalowaniami. Mając na uwadze zły stan zachowania barokowego obramienia, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w roku bieżącym dofinansował, planowane przy obiekcie, prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich głównym założeniem jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz przywrócenie mu pierwotnej formy poprzez odsłonięcie oryginalnych warstw dekoracji, a następnie uzupełnienie lub rekonstrukcję brakujących elementów rzeźbiarskich, snycerskich oraz złoceń zgodnie z techniką oryginału.
 
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content