Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie przy wieży fary we Wschowie

Rozpoczęto prace przy wieży kościoła farnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie. Obecnie prowadzone są prace obejmujące naprawę i stabilizację konstrukcji murów oraz prace konserwatorskie przy zachodniej elewacji wieży i przyporach. Zadanie jest realizowane przy udziale dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udzielonej w ramach programu Ochrona Zabytków 2021, w kwocie 340 000 zł. 

Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika po raz pierwszy wzmiankowany był w 1326 r. Jego pierwotny wygląd nie jest znany, budynek spłonął w 1435 r. Architektura najstarszych fragmentów – prezbiterium – sugeruje datowanie kościoła na połowę XIV wieku. W 1529 r. kościół uległ kolejnemu pożarowi. Jego odbudowa zakończona została w 1552 r., w latach 1590-92 podwyższono jego wieżę. Kolejny pożar w 1685 r. spowodował, że kościół pozostawał nieużytkowany. W latach 1720-26 kościół został odbudowany wg projektu Pompeo Ferrariego, podwyższono również wieżę o kolejną kondygnację. Barokowa faza przebudowy kościoła wiąże się z przejęciem kościoła przez jezuitów. W rękach jezuitów kościół pozostawał do 1772 r., a do 1793 r. kościołem władali cystersi. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa  i Męczennika to budowla stylistycznie niejednorodna. W późnogotycką budowlę wbudowana została późnobarokowa nawa główna na rzucie ośmiobocznym, skomunikowana z nawami bocznymi i prezbiterium za pomocą arkadowych przejść, nakryta wysoką kopułą.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content