Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie w pałacu w Bojadłach

Trwają prace konserwatorskie w pałacu w Bojadłach. Na fasadzie przywracany jest pierwotny wystrój architektoniczny, równolegle trwają prace w skrzydle wschodnim. Obecnie konserwacji poddawany jest oryginalny XVIII-wieczny wystrój malarski pomieszczeń, odsłonięty w trakcie badań konserwatorskich poprzedzających prace. Jest to dekoracja architektoniczna w formie kolumn jońskich oraz tła w jednorodnym odcieniu fioletu. Prace obejmą pełną konserwację i częściową rekonstrukcję wystroju na jednej ze ścian. Na pozostałej części polichromia zostanie poddana konserwacji zachowawczej, tak aby umożliwić jej ekspozycję w przyszłości. Równolegle z pracami konserwatorskimi trwają prace stolarskie oraz budowlane. Pracami konserwatorskimi kieruje Pan Tomasz Filar, natomiast konserwatorki nadzór inwestorski prowadzi Pan Marcin Pechacz.
Prace prowadzone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa 2019”.
Pałac w Bojadłach powstał w latach 1707-1731 i jest dominantą architektoniczną
w zespole składającym się z budynków oficyn, pawilonów oraz parku. Po pożarze w 1731 roku Dawid Henryk von Kottwitz odbudował rezydencję w stylu barokowym. Pałac usytuowany jest pośrodku dziedzińca, od wschodu i zachodu otoczony dawną, częściowo zachowaną zabudowa folwarczną, od południa historycznym ogrodzeniem i budynkami kordegard oraz parkiem oddzielonym obecnie drogą. Do dzisiaj pałac zachował pierwotną barokową formę oraz rokokowy wystrój elewacji z motywami muszli, owoców i girland. Od 2014 roku prowadzone są działania mające na celu ratowanie zabytku, które inicjuje opiekująca się zabytkiem Fundacja. Zespół pałacowy w Bojadłach jest cennym pomnikiem architektury barokowej o nieprzeciętnych wartościach historycznych, artystycznych oraz naukowych, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego.


 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content