Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace przy kościele filialnym w Mierzęcinie

W Mierzęcinie prowadzony jest kolejny etap prac budowlanych przy kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Obecny kościół wzniesiono w latach 1784-1786 w stylistyce późnego baroku z inicjatywy rodziny von Waldow, ówczesnych właścicieli miejscowości. Świątynię wzniesiono jako murowaną z cegły ceramicznej na planie prostokątnym, z wielobocznym zamknięciem prezbiterium i czworoboczną wieżą dostawioną po stronie zachodniej. Dzisiejszy wystrój architektoniczny kościoła, a także wystrój i wyposażenie jego wnętrza jest wynikiem prac przeprowadzonych w latach 1950-1958 z inicjatywy proboszcza ks. Jana Kowala. Dzięki tym pracom świątynia otrzymała unikalną szatę architektoniczną, prezentującą różne elementy modernizmu, konstruktywizmu i Art Deco. Jak wynika z badań historycznych, przebudowa świątyni była inspirowana jedną z prestiżowych realizacji w zakresie architektury sakralnej na terenie II Rzeczypospolitej.
W ubiegłym roku przeprowadzono prace przy wieży kościelnej, odtwarzając m.in. formę historycznego zwieńczenia hełmu, odsłaniając i utrwalając drewnianą okładzinę latarni oraz wymieniając cementowe, silnie zawilgocone i odspojone tynki pochodzące z lat 50. XX wieku. W ich miejscu położono nowe wyprawy tynkarskie na bazie trasu oraz odtworzono detal architektoniczny. W obecnym etapie prac wykonano remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej z wymianą zniszczonych partii krokwi i belek stropowych i wzmocnieniem części elementów, a także odtworzono oryginalny sposób pokrycia dachu nawy i kruchty z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym. Zarazem zbito zniszczone, cementowe tynki i założono nowe na bazie trasu wraz z rekonstrukcją detalu, w tym modernistycznych opasek okiennych i obramowań otworów drzwiowych. Dzięki tym pracom architektura kościoła odzyskała swoje historyczne wartości architektoniczne nadane jej w trakcie przebudowy przeprowadzonej w latach 50. XX wieku.

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content