Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace przy kościele w Jeninie

W miejscowości Jenin w gminie Bogdaniec prowadzone są prace przy kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Jest to budowla wzniesiona w latach 1811-1812 przez budowniczego Matthiasa, według projektu Ludwiga Friedricha Pappritza. Kościół był remontowany przy udziale Karla Friedricha Schinkla w latach 30. XIX wieku. Budowla została wzniesiona pośrodku owalnicy, w stylu klasycystycznym z elementami neoromańskimi. Obiekt jest prostokątny, murowany, o tynkowanych elewacjach. Po stronie zachodniej znajduje się wysoka wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Elewacje podłużne zakomponowane zostały jako trzyosiowe, artykułowane służkami i zwieńczone profilowanym gzymsem. Przedmiotem inwestycji jest konserwacja i restauracja elewacji, w zakresie usunięcia wtórnych napraw, odtworzenia historycznego detalu, oczyszczenia oraz uzupełnienia tynków. W trakcie prac odsłonięto cokół, profilowany gzyms i pozostałości historycznych wypraw oraz wymalowań elewacji i detalu. Rozpoznano również szlachetną kolorystykę stolarki otworów akustycznych w wieży. Na obecnym etapie, przy pomocy specjalnie przygotowanego profilu odtwarzane są historyczne detale gzymsu, utrwalone w inwentaryzacji K.F. Schinkla. Celem prac przy zabytku jest przywrócenie historycznego kostiumu z czasów wielkiego niemieckiego architekta. Kościół jest remontowany w ramach programu „Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content