Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace remontowo-konserwatorskie oranżerii w parku w Zatoniu-Zielonej Górze

W ramach rewaloryzacji zabytkowego parku w Zatoniu-Zielonej Górze prowadzone są również prace związane z remontem i adaptacją dawnej oranżerii na cele kulturalne i usługowe. Obiekt zniszczony został w okresie powojennym i zachował się w stanie ruiny w obrębie murów zewnętrznych, bez dachu i stropu, z kolumnadą i reliktami historycznego wystroju. Przed przystąpieniem do prac wykonano badania konserwatorskie, z wielką pieczołowitością wydobywając szczątkowe ślady dawnego wystroju. W trakcie prac odtworzono dwuspadowy dach, wykonano przeszkoloną ścianę w elewacji frontowej, nową posadzkę – z wykorzystaniem zachowanych płytek ceramicznych, zgodnie z ich układem, dobierając nowe na wzór historycznych oraz kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrz oranżerii. Wielokrotnie wykonywano próby kolorystyczne i komisyjnie je oceniano, aż zdecydowano o ostatecznym doborze braw i technice wykonania powłok malarskich. Jesteśmy przekonani o tym, że efekt finalny będzie zaskakujący, szczególnie dla tych, którzy pamiętają zaniedbaną ruinę. Już wkrótce w sierpniu planowane jest uroczyste zakończenia prac.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content