Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Rekonstrukcja latarni na wieży kościoła parafialnego w Białkowie

W grudniu 2015 roku zakończono pierwszy etap robót budowlanych przy kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Białkowie w gminie Cybinka. Bieżące prace polegały na rekonstrukcji latarni stanowiącej zwieńczenie wieży kościelnej.
Kościół w Białkowie został wybudowany w miejscu wcześniejszej świątyni w 1840 roku. Jest to budowla murowana z cegły ceramicznej, wzniesiona na kamiennym cokole. Architektura świątyni wpisuje się w popularną w tamtym czasie konwencję Rundbogenstil. Projektantem kościoła był prawdopodobnie uznany architekt ze środowiska berlińskiego. Pierwotnie była to budowla pozbawiona wieży. Posiadała jedynie ażurową sygnaturkę usytuowaną przy szczycie zachodnim. Około 1915 roku do korpusu nawowego dodano czworoboczną, przysadzistą wieżę z hełmem i latarnią zwieńczoną gałką z krzyżem oraz bocznymi dobudówkami mieszczącymi klatki schodowe. Pierwotnie we wnętrzu świątyni znajdowały się drewniane empory posadowione wzdłuż ścian obwodowych oraz ołtarz ambonowy.
Według relacji mieszkańców na początku 1945 roku dokonano demontażu latarni w związku z budową i eksploatacją w sąsiedztwie miejscowości lotniska wojskowego. W okresie powojennym przeprowadzono również modernizację wnętrza świątyni usuwając pierwotny wystrój i wyposażenie. W związku z pogarszającym się stanem technicznym kościoła podjęto przygotowania do remontu, obejmującego roboty budowlane i prace konserwatorskie. Dzięki zaangażowaniu Parafii i Gminy Cybinka możliwe było w stosunkowo krótkim czasie wykonanie projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich.
Zrealizowane w 2015 roku prace polegały na odtworzeniu drewnianej, opierzonej blachą miedzianą latarni i jej montażu w górnej partii wieży. Forma latarni została zaprojektowana w oparciu o przekazy ikonograficzne (widokówki) oraz analizę zachowanych elementów konstrukcyjnych w partii hełmu wieży. Natomiast detal architektoniczny opracowano na podstawie analogicznych realizacji pochodzących z początku XX wieku. Realizacja inwestycji doprowadziła do odtworzenia historycznej bryły świątyni, która stała się dominantą w przestrzeni miejscowości. Wykonanie tych prac było możliwe dzięki dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski.

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content