Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont dachu drewnianego kościoła filialnego w miejscowości Chlastawa

Trwa remont dachu drewnianego kościoła filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie.
Drewniany kościołów w Chlastawie wraz z dzwonnicą i cmentarzem stanowią unikatowy zabytkowy zespół sakralny, który objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych pod nr 33.
Wzniesiona w 1637 roku świątynia w Chlastawie jest najstarszym zachowanym wielkopolskim drewnianym kościołem protestanckim. Jej bryła powtarza układ wcześniejszego, pochodzącego z 1493 i spalonego w roku 1635 kościoła, z charakterystycznym, unikatowym otwartym, wspartym na jednym słupie, wiązaniem dachu na podciągu. W latach 1655-1660 kościół został splądrowany, a jego wyposażenie zniszczone. Wkrótce, dzięki licznym fundacjom wnętrze zyskało bogaty wystój i wyposa-żenie, m. in. ufundowaną w 1680 polichromię, która pokryła elementy otwartej konstrukcji dachowej oraz udekorowała wyposażenie. W roku 1690 została wzniesiona drewniana dzwonnica wraz z bramą, zaś w 1692 dobudowano zakrystię. W XIX wieku obiekt popadł w ruinę, z której podźwignął go dopiero remont przeprowadzony w latach 1907-11, podczas którego dobudowano emporę organową i wieżę. Mimo późniejszych przekształceń zarówno architektura obiektów, jak i wystrój i wyposażenie kościoła zachowały unikatowy charakter.
Największy wpływ na stan zachowania obiektu miał pogarszający się stan pokrycia dachowego kościoła, które stanowi obecnie drewniana klepka.
Planowane prace, polegające na wykonaniu remontu cennej więźby oraz na wymianie zdegradowanego pokrycia dachowego z klepki na łupany gont, mają na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej obiektów, co będzie miało pozytywny wpływ na stan techniczny i walory estetyczne zabytków oraz na chronione wartości obiektu.
Z uwagi na  fakt, iż kościół i dzwonnica w Chlastawie są cennymi  zabytkowymi architektury drewnianej, o skomplikowanej, zarówno pod względem architektoniczno – budowlanym, jak i konserwatorsko – technologicznym strukturze i konstrukcji, wymagają one przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów o charakterze prac konserwatorskich, nie zaś typowych robót budowlanych. Prowadzona inwestycja przyczyni się zarówno do poprawy stanu technicznego cennego drewnianego kościoła, jak i do zabezpieczenia jego unikatowego wystroju.     
Inwestycja jest dotowana z budżetu państwa oraz przez  Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury z funduszy Komisarza ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec”.

 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content