Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont konserwatorski kaplicy na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie

Zrealizowano remont konserwatorski pierwszej z kaplic dawnego cmentarza ewangelickiego pw. Św. Trójcy, obecnie lapidarium rzeźby nagrobnej, przy ul. 1 Maja w Kożuchowie, mieszczącym niezwykle bogaty zbiór płyt nagrobnych.
Dawny cmentarz św. Trójcy w Kożuchowie został założony w 1634 r. W przeszłości stanowił główną nekropolię miasta. Kompozycję cmentarza oparto na geometrycznym podziale, wyznaczonym przez aleje i boczne ścieżki. Kaplice grobowe powstały w XVII i XVIII w. z fundacji zamożnych rodzin protestanckich. Od lat 70. XX w. dawny cmentarz pełni funkcję lapidarium i mieści znakomity zbiór rzeźby nagrobnej.
Jest to pierwsza kaplica w zespole, która poddana została pracom. Wyremontowano uszkodzony, nieszczelny dach i elewacje, dotychczas pokryte cementowym tynkiem zastosowanym w trakcie powojennych napraw. Na podstawie reliktów oraz negatywów, które ukazały się po usunięciu wtórnego tynku, odtworzono detal architektoniczny. Odślepiono również wtórnie zamurowaną arkadę i odtworzono lukarnę w połaci dachu na podstawie ikonografii. Na elewacji zastosowano kolorystykę zgodną z rozpoznaną w trakcie badań konserwatorskich. W obecnej formie kaplica stanowić będzie miejsce bezpiecznej ekspozycji cennych zabytków ruchomych zgromadzonych w znacznej liczbie na obszarze lapidarium, które stopniowo poddawane są pracom konserwatorskim.
Na zlecenie Gminy Kożuchów opracowano kompleksowy projekt remontu konserwatorskiego wszystkich kaplic i muru lapidarium, poprzedzony szczegółową inwentaryzacją i badań architektonicznych. Zrealizowane prace stanowią początek wieloetapowej inwestycji, która pozwoli przywrócić walory temu niezwykłemu miejscu. Kożuchowskie lapidarium jako komponowany układ zespołu obiektów sztuki sepulkralnej, datowanej głównie na XVII i XVIII w., przedstawia wyjątkowe wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content