Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont konserwatorski szkieletowej konstrukcji ścian kościoła w Lubiechni Małej

W Lubiechni Małej w pow. słubickim zachował się drewniany kościół w konstrukcji szkieletowej z końca lat 60. XVII w. Na pocz. XIX w. dobudowano wieżę, a na końcu tego wieku powiększono emporę organową. Jego restauracja miała miejsce w l. 20. XX w. Badania prowadzone przed kilku laty przez U. Schaafa i M. Prarata wykazały, że szkielet pierwotnego korpusu przetrwał w dużej mierze do czasów obecnych wraz z jego wypełnieniem przy pomocy gliny mieszanej ze słomą na pionowych żerdziach. To wyjątkowo cenny zabytek sakralnej architektury drewnianej w naszym regionie, który poddawany jest obecnie pracom remontowo-konserwatorskimi przy finansowym wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury zs. w Berlinie. W dniu 26 sierpnia 2021 r. odbyła się komisja konserwatorska, przy udziale Pana prof. U. Schaafa, Pana D. Mączyńskiego oraz ekspertów reprezentujących fundację, a także wykonawcy prac Pana M. Jarosińkiego, aby omówić szczegóły dalszych działań. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Rzepinie oraz Parafii w Rzepinie. Na ścianie zachodniej, do której w pocz. XIX w. dostawiono wieżę, zachowały się pozostałości glinianej wyprawy tynkarskiej, którą pierwotnie zabezpieczono fachy. Na pozostałych, w okresie późniejszym, naniesiony tynki wapienne oraz cementowo-wapienne. Wszystkie fazy przekształceń zostaną udokumentowane, zachowane i poddane konserwacji. Efektem prowadzonych prac będzie poprawa stanu technicznego świątyni i utrwalenie oryginalnej substancji wyjątkowo cennej szkieletowej konstrukcji wraz z jej wypełnieniem. Prace potrwają do końca roku.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content