Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Remont zabytkowej plebani przy ul. Kasprowicza 1 w Zielonej Górze

Zabytkowa plebania prezentuje się nam w nowej odsłonie kolorystycznej po remoncie elewacji. Nadzór nad remontem zabytku sprawuje Miejski Konserwator Zabytków, jednak na prośbę ks. Piotra Kamińskiego proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze, a jednocześnie Konserwatora Diecezjalnego, Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonała oględzin zabytku. To był właśnie ten moment, aby uchwycić piękną błękitną kolorystykę elewacji, która była udokumentowana w badaniach konserwatorskich, teraz jednak prezentowała się w całej okazałości podczas oczyszczania ścian. Jak ustalono starszy, pochodzący jeszcze z XIX w. budynek, o elewacjach w gamie ugrów, został w latach 20. XX w. przekształcony w duchu modnego wówczas modernizmu. Wykonano nowy wystrój architektoniczny elewacji z silnie zaakcentowanymi portalami, w których osadzono ciemnozieloną stolarkę drzwiową, komponującą się z jasną zielenią okien, a wszystko to na tle błękitnych ścian z wydanym i intensywniejszym kolorystycznie cokołem i  gzymsami. Kolorystykę tę postanowiono przywrócić. Wzbudziła ona pewne zainteresowanie, dlatego Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z ks. Konserwatorem wypowiedzieli się w mediach regionalnych, wskazując na wagę badań konserwatorskich, które stanowią ważne przesłanki dla remontów zabytków . Należy zauważyć, że w ramach rewitalizacji Zielonej Góry, przy udziale środków z dotacji samorządu, standardem stało się poprzedzanie remontów zabytków badaniami konserwatorskimi. Podziękowania za to należą się Pani Izabeli Ciesielskiej Miejskiej Konserwator Zabytków i jej zespołowi za dbałość o zielonogórskie zabytki i przywracanie im dawnego piękna.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content