Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Siecieborzyce – badania i prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła fil.

Rozpoczęto badania i  prace konserwatorskie we  wnętrzu gotyckiego kościoła w  Siecieborzycach. Wstępne wyniki badań potwierdziły, iż na ścianach nawy kościoła zachowała się dekoracja malarska autorstwa Josepha Langera. Ponadto, na filarach wykonawcy badań natrafili na dekorację malarską imitującą wielki wątek kamienny. Udało się także odkryć fragment polichromii wczesnogotyckiego portalu. Podczas demontażu drewnianych ław, na jednej z desek zaplecka odkryta została inskrypcja z datą 1905. Inskrypcja poddana zostanie analizie epigraficznej.
Kościół filialny pw.  Matki Bożej Częstochowskiej powstał około  1260  r. Pierwotnie budowla posiadała nawę i  prezbiterium. W  1508  r. świątynię rozbudowano o  wieżę i  zakrystię, a  w  okresie baroku –  o  kruchtę. We wnętrzu wystepują sklepienia sieciowe i  kryształowe. W  latach 1904-1905 podczas remontu wnętrza wykonano nowe tynki z  freskową dekoracją malarską autorstwa Josepha Langera.

Prowadzone obecnie w kościele badania konserwatorskie pozwolą na pełne rozpoznanie historycznego wystroju malarskiego wnętrza przed przystąpieniem do prac konserwatorskich i malarskich.

Prace dotowane są z  budżetu Województwa Lubuskiego.

Wstępny raport dotyczący badań i prac konserwatorskich w Siecieborzycach.  
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content