Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Spudłów – prace przy ruinie kościoła

Przy ruinie kościoła w Spudłowie k. Górzycy prowadzone są prace zabezpieczające, obejmujące przemurowanie zniszczonych fragmentów wieży oraz korony murów korpusu nawowego. Celem tych prac jest zachowanie i utrwalenie ruiny kościoła oraz jej adaptacja do celów wystawienniczych, konferencyjnych i turystycznych. Właścicielem zabytku i zarazem inwestorem jest Stowarzyszenie dla Zwierząt w Potrzebie „PRO ANIMALE”. W dalszej kolejności prace polegać będą m.in. na uzupełnieniu ubytków i spionowania murów obwodowych, oczyszczeniu i zabezpieczeniu ich przed warunkami atmosferycznymi, zabezpieczeniu pozostałości wypraw tynkarskich, przełożeniu ceglanej posadzki w obrębie nawy oraz zadaszeniu korpusu nawowego płaskim, przeszklonym dachem. Planuje się też zagospodarowanie otoczenia kościoła, w tym wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę lapidarium złożonego z  pomników nagrobnych.
Kościół w Spudłowie został wybudowany w połowie XV wieku. Jest to budowla kamienno-ceglana, złożona z korpusu nawowego, wieży oraz zakrystii. Budowla w okresie nowożytnym została przebudowana, poprzez powiększenie otworów okiennych, a na przełomie XIX i XX wieku po stronie wschodniej dodano czworoboczną zakrystię. W 1945 roku kościół został zniszczony przez pożar. Od tego czasu budowla popadała w ruinę. Do dzisiejszych czasów zachowały się w obrębie nawy kościoła fragmenty średniowiecznych tynków z malowidłami przedstawiającymi fantazyjnie zakomponowaną wić roślinną.          


 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content