Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Szprotawa, kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – prace konserwatorskie i restauratorskie kruchty zachodniej.

Trwają prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie.  Po przebadaniu usunięto wtórne, cementowe spoiny i pojedyncze, zerodowane cegły. Wstępnie oczyszczono elewację przy pomocy wody i pary wodnej pod ciśnieniem. Planowane jest także oczyszczanie lica cegieł metodą laserową oraz przebadanie i usunięcia zerodowanych, zasolonych, wtórnych nawarstwień z blend, glifów okiennych oraz ościeży portalu. Ponadto zdemontowano w celu przeprowadzenia konserwacji oryginalne, dębowe ramy okienne, w których zrekonstruowane zostaną witraże na wzór szkleń historycznych. Szprotawska fara objęta jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod numerem 234.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content