Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Wiechlice – zakończenie prac konserwatorskich

W dn. 19 listopada 2011 r. na zaproszenie właściciela pałacu w Wiechlicach B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystości otwarcia pałacu na zakończenie trwających w ostatnich latach kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w zabytku. Dzięki środkom własnym inwestora oraz funduszom europejskim udało się, w ramach realizacji zadania „Stworzenie ekologicznego ośrodka rehabilitacji i wypoczynku w Wiechlicach”, wyremontować zrujnowany pałac. Można z cała odpowiedzialnością stwierdzić, iż był to ostatni moment dla ratowania zabytku, który przez wiele ostatnich lat pozostawał opuszczony  i ulegał ruinie. W trakcie remontu wykonano nowe pokrycie dachu z dachówki karpiówki, poddano konserwacji więźbę dachową, wykonano nową drewnianą stolarkę okienną na wzór stolarki historycznej oraz, po przeprowadzeniu badań konserwatorskich – przywrócono pierwotną kolorystykę elewacji.  Prace objęły również wnętrza pałacu. Z wielką pieczołowitością poddano renowacji, z niezbędnymi uzupełnieniami wg zachowanego wzoru, drewniane parkiety, podłogi i posadzki oraz skromny wystrój sztukatorski zdobiący sufity. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż adaptacja wnętrz na pokoje hotelowe nie wprowadziła znacznych ingerencji w pierwotny układ funkcjonalny pałacu – wszystkie niezbędne nowe funkcje jak np. łazienki, udało się wpisać w istniejącą przestrzeń, bez naruszania integralności zabytku, co stanowi osobistą zasługę i doskonałe zrozumienie dla specyfiki zabytku jego właściciela. Podjęto również działania w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Uporządkowano i zagospodarowano teren parku, wykonano remont domku ogrodnika, trwają  równie prace związane z adaptacją zabudowań gospodarczych do funkcji hotelowej i rekreacyjnej. Prace zrealizowane w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Wiechlicach należą do jednych z większych przedsięwzięć konserwatorskich ostatnich latach w naszym regionie wykonanych przez prywatnego inwestora. Zahamowały one postępującą degradację zabytku i przywróciły go do dawnej świetności.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content