Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zabezpieczenie gotyckiego, pocysterskiego kościoła w miejscowości Chociule, gm. Świebodzin

Zakończono prace polegające na zabezpieczeniu nieużytkowanego, pocysterskiego, gotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w miejscowości Chociule. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Wojewody Lubuskiego.
Zrealizowana obecnie inwestycja pozwoliła na skuteczne zabezpieczenie cennego, gotyckiego, pocysterskiego kościoła w Chociulach przed grożącą mu katastrofą budowlaną, która doprowadziłaby do jego całkowitego zniszczenia.  Zakres prac obejmował w pierwszej kolejności oczyszczenie obiektu z porastającej roślinności, demontaż grożącej zawaleniem więźby dachowej nad nawą oraz demontaż drewnianej konstrukcji wieży, która, przy pomocy dźwigu została w całości przeniesiona na teren przykościelny. Następnie przygotowano mury wieży i nawy do wykonania konstrukcji zabezpieczającej. Oczyszczono korony murów, wymurowano wieńczącą warstwę z cegieł, oczyszczono sklepienia i ścianę szczytową od strony wschodniej,  wykonano zabezpieczającą konstrukcję dachową z belek i krokwi stalowych wraz z pokryciem dachowym, zabezpieczono szczyty oraz zakonserwowano elementy drewniane. Wykonano także odwiązanie zabytkowej, drewnianej konstrukcji wieży, której wszystkie elementy zabezpieczono i złożono we wnętrzu kościoła.
Datowany na początek XVI wieku, cysterski kościół pw. św. Katarzyny w Chociulach związany jest z fundacją klasztoru cysterek w Trzebnicy. Obiekt jest najprawdopodobniej częścią niezrealizowanej, większej świątyni. Zachowana do dziś część, zgodnie z pierwotnym założeniem, stanowić miała prezbiterium kościoła, którego nawa nie została nigdy wzniesiona.
Nieotynkowane, ceglane elewacji o dekoracyjnym wątku, wraz z układem ostrołukowych otworów i blend oraz nakrywające wnętrza, cenne sklepienia sieciowe zachowały swą pierwotną, gotycką formę. Także dolna, kamienno-ceglana część wieży przetrwała w niezmienionym kształcie. W 1790 roku przebudowane zostały górne, drewniane kondygnacje wieży oraz dach, któremu nadano mansardową formę.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content