Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żagań – Budynek Urzędu Miasta, dawny Dom Wdowi

Rozpoczęto prace związane m.in. z remontem elewacji, wymianą części pokrycia dachowego oraz wymianą stolarki okiennej budynku tzw. Domu Wdowiego przy pl. Słowiańskim 17, obecnie siedzie Urzędu Miasta w Żaganiu.

Pałac jest cennym przykładem architektury klasycystycznej. Wzniesiony został w 1793 r. z inicjatywy Piotra Birona, który przeznaczył go dla swojej małżonki, księżnej Anny Doroty z domu Medem. Po śmierci księcia, pałac nazwano Domem Wdowim.

Podczas prac na elewacjach wykonane zostały badania konserwatorskie nawarstwień malarskich i tynkarskich, które potwierdziły zachowane, historyczne elementy wystroju sztukatorskiego i malarskiego. Natrafiono m.in. na fragmenty fryzu pod tympanonem oraz inicjały w polu tarczy w tympanonie w elewacji frontowej. Odsłonięte elementy dekoracji potwierdzają także udostępnione przez regionalistów żagańskich materiały ikonograficzne. Odkryte fragmenty historycznych nawarstwień malarskich oraz detalu architektonicznego stanowią niezwykle cenny element substancji zabytkowej, który poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim. W ciągu minionych lat budynek był wielokrotnie remontowany co wpłynęło na zmianę wystroju elewacji. Prowadzone prace pozwolą przywrócić budowli jej historyczny wygląd.
Zadanie realizowane jest w ramach programu – Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content