Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Żagań – zakończenie remontu dworca PKP

 Dobiegły końca prace związane z remontem konserwatorskim zabytkowego budynku dworca kolejowego położonego przy ul. Kolejowej 88 i 88a w Żaganiu.
Dworzec kolejowy wzniesiono w 1846 r., kiedy to Żagań uzyskał pierwsze połączenie kolejowe, w ramach realizowanej głogowsko – żagańskiej linii kolejowej, przyłączonej do Dolnośląsko – Marchijskiej Kolei Żelaznej. W 1869 r. cesarz Wilhelm II podpisał koncesję na budowę linii kolejowej Żagań – Żary, którą oddano do użytku dwa lata później. W 1875 r. otwarto linię kolejową Żagań – Legnica, w 1890 r. linię Nowa Sól – Żagań, a piętnaście lat później linię Świętoszów – Zebrzydowa – Żagań. Pierwszy gmach dworca strawił w 1876 r. pożar. Przed I wojną światową, w 1913 r. wzniesiono nowy dworzec, który zachował swą formę do czasów obecnych. Wówczas w mieście krzyżowało się aż siedem linii kolejowych. Podczas II wojny światowej przez żagański dworzec przewinęło się tysiące jeńców wojennych z całego świata, ponieważ niedaleko dworca mieścił się jeden z największych kompleksów obozów jenieckich III Rzeszy. Po wojnie, do 1958 r., stacja kolejowa w Żaganiu podlegała Dyrekcji Okręgowej Koeli Państwowych we Wrocławiu, a później w Poznaniu. W 1991 r. Żagań został Stacją Regionalną. A ponieważ stacja w Żaganiu straciła na znaczeniu, budynek dworca, od lat nie remontowany, stopniowo ulegał degradacji.
W 2017 r. rozpoczęto szeroko zakrojony remont dworca kolejowego, który miał na celu przywrócenie obiektowi dawnej świetności. Zakres przeprowadzonych w latach 2017-2019 prac obejmował m.in. przywrócenie historycznej kolorystyki elewacji wraz z pracami konserwatorskimi przy detalu architektonicznym wykonanym z piaskowca, przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy szkleniu witrażowym oraz odtworzenie drewnianych okiennic, renowację historycznej stolarki drzwiowej oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, której stan nie pozwalał na renowację, na nową wykonaną na wzór historycznej. W ramach prac dokonano również wymiany posadzki w holu dworcowym na płytki wykonane ręcznie na wzór istniejących, przy pozostawieniu fragmentu posadzki w najlepszym stanie jako tzw. „świadka”. Zrealizowano również prace konserwatorskie przy zachowanych elementach wyposażenia dworca, m.in. kasach biletowych oraz wystroju dawnej restauracji i poczekalni. Dworzec został dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowano m.in. windę, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, oznakowania i tablice tyflograficzne oraz wyposażono drzwi w system automatycznego otwierania. Wyremontowane pomieszczenia toalet dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku dworca oprócz sali obsługi podróżnych znajdzie się m.in. posterunek Służby Ochrony Kolei, komenda żagańskiej Straży Miejskiej, Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej w Żaganiu, a także powierzchnie muzealne i wystawiennicze.
Prace związane z modernizacyją budynku dworca kolejowego w Żaganiu zrealizowała firma SKB S.A. z Warszawy. Koszt modernizacji wyniósł ok. 17 mln zł netto i został sfinansowany ze środków własnych PKP S.A. oraz środków budżetu państwa.

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content