Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i Gminy Szprotawy prace objęły ceglane mury, portal wejścia głównego wraz z zabytkową, dwudrzwiową stolarką oraz wnętrze. Największe zniszczenia, spowodowane zasoleniem i okresowym zawilgoceniem, występowały w obrębie strefy cokołowej zachodniej elewacji kruchty oraz w obrębie portalu, a także we wnętrzu, na ścianach północnej i południowej. W partii cokołowej występowały znaczne ubytki spoin, cegły i tynku. W obrębie wszystkich elewacji kruchty widoczne były wtórne, cementowe spoiny oraz rozwarstwianie się murów w strefie cokołowej ściany zachodniej.

Po przebadaniu wszystkich elementów usunięto wtórne, cementowe spoiny i zerodowane cegły.  Elewacje oczyszczono przy pomocy wody i pary wodnej pod ciśnieniem, a następnie metodą laserową. Stolarce drzwiowej przywrócono pierwotny wygląd poprzez oczyszczenie powierzchni z późniejszych warstw farb olejnych. We wnętrzu kruchty, którą przed kilku laty poddano badaniom konserwatorskim, cementowe tynki dolnych partii ścian zastąpiono tynkami renowacyjnymi oraz odtworzono historyczną kolorystykę ścian i sklepienia.

W kolejnym etapie odtworzone zostaną witrażowe szklenia okien i nadświetla drzwi. W centralnej niszy umieszczona zostanie kopia figury św. Jana Nepomucena. Oryginalna rzeźba po konserwacji eksponowana będzie we wnętrzu kościoła.

Zobacz również

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cysterskim w Gościkowie-Paradyżu

Zakończyły się badania archeologiczne, w powstałym w 1. poł. XIII w. dawnym opactwie cysterskim w Gościkowie-Paradyżu, przeprowadzone przez Muzeum Archeologiczne

Skip to content