Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zakończenie prac konserwatorskich przy XVII-wiecznej ambonie z kościoła parafialnego w miejscowości Mycielin, gm. Niegosławice.

Do kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Mycielinie, po pracach konserwatorskich i restauratorskich wróciła barokowa, XVII-wieczna, polichromowana ambona, stanowiąca jeden z elementów bogatego wyposażenia tej wiejskiej, średniowiecznej świątyni, na które składają się także  m. in. trzy gotyckie poliptyki, gotycka rzeźba Madonny, XV-wieczny krucyfiks, dwie kamienne, XVI-wieczne chrzcielnice i renesansowe, figuralne płyty nagrobne. Wystrój dopełniają bogate, średniowieczne polichromie ścienne w prezbiterium.
Poddana konserwacji, drewniana, polichromowana i złocona, barokowa ambona składa się z wielobocznego kosza ozdobionego malowanymi wizerunkami Ewangelistów, osadzonego na smukłej, marmoryzowanej kolumnie oraz ozdobnej balustrady schodów z dekoracyjną bramką. Usunięcie z ambony warstw wtórnych pozwoliło konserwatorom na pełne odczytanie kolorystyki i układu kompozycyjnego obiektu, a następnie przywrócenie pierwotnej, XVII-wiecznej dekoracji malarskiej i pozłotniczej. Przedstawiające czterech ewangelistów i Chrystusa obrazy w płycinach na szczęście  zachowały się w pierwotnej formie, bez przekształceń i poważniejszych zniszczeń.  

Opracowano w oparciu o Sprawozdanie z postępu prac konserwatorskich XVII wieczna ambona z Kościoła św. Mikołaja w Mycielinie autorstwa mgra Tomasza Skrzypca oraz Analizę warstw malarskich barokowej ambony z kościoła pw. Św. Mikołaja W Mycielinie autorstwa dra Pawła Karaszkiewicza.
 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content