Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zakończenie prac remontowo-konserwatorskich w zamku w Kożuchowie

Od października 2014 r. do września 2015 r. trwały badania i prace konserwatorskie na elewacjach zamku w Kożuchowie. Rozpoczęto je od wykonania badań stratygraficznych i laboratoryjnych. Na elewacji frontowej odkryto najcenniejsze relikty najstarszej części budowli, m.in. miejsca występowania glifów dawnego budynku bramnego, pochodzącego z XVI w. Ponadto natrafiono na dwie wnęki z częściowo zachowanym napisem, upamiętniającym rozbudowę zamku o budynek bramny, datowaną na lata 1580-1587. Na pozostałych elewacjach również odnaleziono wątki gotyckie ceglane z XV/XVI w. oraz wątki barokowe ceglane i kamienno-ceglane. Badaniom stratygraficznym poddano także portal kamienny z tynkowanym obramieniem. 

Prace remontowo-konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia tynków cementowych z XX w. oraz zdezintegrowanej cegły, pozostawiając śladowo zachowaną spoinę XVIII w. i starszą gotycką. Powierzchnię ścian pokryto środkiem stopującym sole, większe pęknięcia naprawiono poprzez tzw. szycia, ubytki w wątkach ceglanych i ceglano-kamiennych uzupełniono materiałem zbliżonym pod względem składu, nasiąkliwości i porowatości. W przypadku wątku ceglanego przeznaczonego do ekspozycji uzupełnienia w cegle i spoinie scalono kolorystycznie. Do wysokości około 1,5 metra nad poziomem gruntu nałożono tynki renowacyjne, solochłonne w technologii WTA. Na całym licu ścian wykonano tynki mineralne z opracowaniem na szorstko, zagładzane rękawicą o fakturowanej powierzchni. Partie cokołów kamiennych na elewacji północnej i jej wschodniej części poddano pracom konserwatorskim, eksponując ich wątek murów. Malowanie elewacji zostało wykonane według projektu i po wykonanych próbach. Przywrócono kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich – załamaną biel na płaszczyźnie elewacji i grafitową szarość – na detalu architektonicznym. W miejscach, gdzie występowały zamurowania okien wykonano iluzjonistycznie namalowaną stolarkę okienną. Odkrytą inskrypcję poddano zabiegom konserwatorskim i wyeksponowano na elewacji frontowej zamku. Wykonano także konserwację portalu bramnego w części tynkowanego i kamiennego. Wykonano rekonstrukcję polichromii zarówno na herbie portalu jak i na węgarach zgodnie z ikonografią w sposób laserunkowy. W miejscu zdemontowanych okien zamontowano nową stolarkę okienną. Dziedziniec wyłożono nowym brukiem kamiennym.  
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content