Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zielona Góra – badania konserwatorskie

Jesienią 2011 roku, w wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich, we wnętrzu Kaplicy Ogrójcowej przy kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze odkryto cenne fragmenty zabytkowego wystroju malarskiego wnętrza gotyckiej kaplicy. Wykonane przez zespół dyplomowanych konserwatorów zabytków, mgr Paulinę Celecką mgr Michała Błażejewskiego oraz mgr Wojciecha Bartza, przy współpracy historyka sztuki, dr Katarzyny Adamek-Pujszo, badania, przeprowadzono ze środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, dzięki współpracy Proboszcza Parafii Konkatedralnej, ks. dziekana, kan. mgr Włodzimierza Lange.
Badania skoncentrowano na fragmentach dwóch najważniejszych faz chronologicznych wystroju wnętrza kaplicy, które zostały wydobyte przez badaczy spod licznych, późniejszych warstw, którymi przykryto dekoracje.
Najstarsze, zachowane obszary polichromii odkryto na  żebrach sklepiennych. Stwierdzono, iż  są  one częścią oryginalnego wystroju malarskiego kaplicy, powstałego najprawdopodobniej w  I  połowie XV  wieku. Ornamentalna dekoracja malarska żeber ma  formę stylizowanych motywów roślinnych, w  kolorach czerwono-czarnym i  czerwono-zielonym. Do  naszych czasów nie  dotrwały najprawdopodobniej żadne ślady malarskiej  dekoracji wysklepek, natomiast na  sklepieniu i,  lokalnie na  ścianach, zachował się oryginalny, piętnastowieczny tynk z  pobiałą. Gotyckie fragmenty zdobień na  żebrach kaplicy są  obecnie najstarszą znaną dekoracją we  wnętrzu sakralnym na  terenie miasta. Podkreślić należy, iż  unikatowe znalezisko ma  szczególną wartość, jako  kulturalne dziedzictwo miasta, będące świadectwem działalności fundatorów i  twórców dekoracji oraz  ówczesnego sposobu kształtowania przestrzeni sakralnej.
Na  ścianach kaplicy, powyżej połowy ich  wysokości oraz  w  glifach okiennych, odkryto fragmenty malowideł, pochodzące z  I  połowy XVIII  wieku. Wielopostaciowe,  ukazane w  otoczeniu architektury sceny  biblijne, według  badaczy stanowią powiązany ze  sobą cykl przedstawień. Niestety, z  powodu niezachowania się dolnych i  częściowo centralnych partii malowideł, identyfikacja przedstawień jest  znacznie utrudniona. Autorka części historycznej badań, dr  Katarzyna Adamek-Pujszo identyfikuje najlepiej zachowaną scenę jako  Pojmanie Chrystusa oraz  pisze, iż,  mając na  uwadze charakter omawianej kaplicy, w  której od  początków XVIII  w. rozpamiętywano mękę Chrystusa, istnienie przedstawienia o  tej  tematyce wydaje się jak  najbardziej uzasadnione, wpisuje się ono  bowiem w  cykl scen pasyjnych. Autorka badań wiąże czas powstania dekoracji z  procesem barokizacji kaplicy, który został rozpoczęty przed  1716  rokiem. 
Przywrócenie wnętrzu gotyckiej kaplicy jej  dawnego, bogatego  wystroju, wymagać będzie przeprowadzenia kompleksowych zabiegów konserwatorskich i  restauratorskich.     
 

opracowano na podstawie:
mgr Paulina Celecka, mgr Michał Błarzejewski, mgr Wojciech Bartz, Dokumentacja badań konserwatorskich, Kaplica Ogrójcowa przy rzym.-kat. kościele parafialnym pw. św. Jadwigi, ob. konkatedrze w Zielonej Górze, część I (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze);
dr Katarzyna Adamek-Pujszo, Dokumentacja badań konserwatorskich, Kaplica Ogrójcowa przy rzym.-kat. kościele parafialnym pw. św. Jadwigi, ob. konkatedrze w Zielonej Górze, część II, opracowanie historyczne. (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze)

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content