Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Zrealizowano remont konserwatorski zabytkowej Willi Adelajdy w Siedlisku

Zrealizowano remont konserwatorski elewacji i dachu zabytkowej Willi Adelajdy w Siedlisku, obecnie mieszczącej przedszkole oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w związku z przystosowaniem zabytkowej willi dla potrzeb osób starszych.
Willa Adelajdy została wzniesiona na terenie siedliskiego parku ok. 1840 r., w nurcie neoklasycyzmu. W jej wnętrzu zakomponowano salę koncertową. W późniejszym okresie obiekt pełnił funkcję tzw. domu wdowiego dla członkiń rodu von Schönaich-Carolath. Po 1945 r. budynek użytkowany był jako szkoła.
W ramach zrealizowanych działań usunięto z elewacji wtórne wyprawy cementowe i wykonano tynki odpowiednie dla struktury zabytkowego obiektu. W ramach nadzoru konserwatorskiego rozpoznano historyczną kolorystykę elewacji. Odtworzono również zatarty i zniekształcony detal w postaci gzymsów i opasek okiennych. Historyczną stolarkę drzwiową poddano renowacji, przywrócono również jej historyczną kolorystykę w odcieniach szarości. Elewacje odzyskały pierwotną dyspozycję barwną. Wyeksponowano walory dotychczas zatarte, zubożone poprzez remonty i wymiany substancji.
Ponadto, w trakcie prac prowadzonych pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki M. Jarosińskiego dokonano odkrycia malowideł iluzjonistycznych w blendach trzeciej kondygnacji elewacji bocznej, przedstawiających stolarkę okienną. Ponieważ wymalowania były silnie zabrudzone, miejscowo pokrywał je tynk, a powierzchnia nosiła ślady uszkodzeń mechanicznych, konieczne było przeprowadzenie prac konserwatorskich.
Dzięki czujności nadzorującego prace konserwatora i dobrej współpracy z Inwestorem, podczas remontu odkryto i właściwie zabezpieczono niezwykle wartościowe malowidła iluzjonistyczne, których nieliczne przykłady zachowane są w obiektach na terenie województwa lubuskiego. Prace zrealizowane przez Gminę Siedlisko pozwoliły na właściwe zabezpieczenie wartościowego zabytku i wyeksponowanie jego walorów.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content