Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Debata w Urzędzie Miejskim w Słubicach

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Słubicach miała miejsce publiczna debata w sprawie wpisu do rejestru zabytków słubickiego kompleksu stadionowego. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków reprezentowała dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. Gospodarzem spotkania był wiceburmistrz Piotr Łuczyński. Na debatę przybyli licznie Radni Miasta i Gminy, przedstawiciele stowarzyszeń społecznych, a także mieszkańcy miasta.
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków kompleksu stadionowego w Słubicach, składającego się z płyty głównej stadionu, basenu, budynku administracyjnego, arkadowych trybun oraz czterech boisk bocznych wraz z podłużnym stawem, a także historycznych nasadzeń. Stadion słubicki powstał w latach 20. XX wieku w stylu modernistycznym jako tzw. Stadion Wschodniomarchijski i reprezentuje oryginalny układ przestrzenny wraz z zachowanymi elementami zagospodarowania. Na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków powstała ekspertyza autorstwa prof. Jakuba Lewickiego, w której potwierdza się znaczne wartości architektoniczne i przestrzenne zabytku oraz jego unikalność w skali kraju i postuluje objęcie ochroną całości założenia.
Sprawa wpisu do rejestru stadionu wywołała obawy właściciela obiektu – Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zamierza dokonać modernizacji stadionu. Prezes SOSiR stwierdził, że realizacja tego przedsięwzięcia może być częściowo niemożliwa do realizacji, a rzeczywiste koszty przedsięwzięcia znacznie większe od zakładanych. Swoje obawy odnośnie wpisu podkreślił  też  wiceburmistrz i niektórzy spośród radnych. Zwolennikiem wpisu stadionu do rejestru jest natomiast Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Dobro Kultury w Słubicach oraz Stowarzyszenie Kupców i Targowisk Miejskich Odra w Słubicach. 
Ze stanowiska Konserwatora Zabytków, wpis do rejestru tego typu obiektu jest celowy, a objęcie ochroną prawną obiektu, nie musi oznaczać niemożności przeprowadzenia modernizacji stadionu. Nie jest też prawdą, że jego modernizacja będzie droższa, aniżeli się zakłada. Oznacza to tyle, że prace będą wymagały dodatkowej analizy ze strony urzędu i że dla wielu rozwiązań można zawsze znaleźć alternatywne możliwości. W wielu przypadkach rozwiązania wynikające ze współczesnych wymogów mogą być doskonale wpisane w zabytkową strukturę. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaznaczył też, że na podjęcie decyzji o wpisie nie ma wpływu ilość listów intencyjnych, ani też ilość zebranych podpisów, ale przede wszystkim względy merytoryczne.            
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content