Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dobiegniew – sesja wyjazdowa

W  dniu 28  września 2012  roku w  Dobiegniewie odbyła  się sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa połączona z  II  Zjazdem Rodzin Woldenberskich. W ramach programu miała miejsce patriotyczna msza święta w  kościele pw.  Chrystusa Króla, uroczysty apel na Placu im.  pchor.  Tadeusza Starca, zwiedzanie Muzeum Woldenberczyków oraz  blok poetyczno-muzyczny. W  uroczystościach uczestniczyli p.  Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz  p.  Błażej Skaziński –  Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp.
W  okresie II  wojny światowej w  Dobiegniewie mieścił się Oflag II  C, w którym przebywało kilka tysięcy polskich oficerów i  ich  ordynansów, wziętych do  niewoli w  czasie kampanii wrześniowej, ale  też  oficerowie Armii Krajowej biorący udział w  Powstaniu Warszawskim. W  obozie rozwinęła  się konspiracja, prowadzono nasłuch radiowy oraz  poczyniono przygotowania do  zajęcia obozu na  wypadek opuszczenia go  przez  Niemców. W  obozie prowadzono działalność kulturalno-oświatową, m.in.  w  formie kursów, wykładów, instytutów językowych, czy  zespołów teatralnych. Działały liczne pracownie artystyczne i  biblioteka. Wydawano też  gazetę i  zorganizowano pocztę obozową. Działy kluby sportowe, w  tym  piłki nożnej i  siatkowej. W  1944  roku jeńcy zorganizowali igrzyska olimpijskie.
Na  terenie dawnego obozu, w  jednym  z  budynków komendantury, zorganizowano Muzeum Woldenberczyków, w  którym  zgromadzono liczne pamiątki dotyczące życia obozowego oraz  osobiste pamiątki jeńców. Muzeum prowadzone jest  przez  Gminę Dobiegniew i  cieszy  się dużym zainteresowaniem mieszkańców, jak  i  odwiedzających miasto turystów.   
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024” w Łochowicach

W dniu 11.06.2024 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024”, mające na celu praktyczne

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Table of Contents

Skip to content