Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dotacje na lubuskie zabytki w 2022 r.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 25 maja 2022 r. odbyło się podpisanie umów na prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie, które prowadzone będą z 2022 r. na terenie naszego województwa przy wsparciu finansowym z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki dotacjom na 2022 rok beneficjenci będą mogli wykonać kolejne prace w lubuskich zabytkach, a których większość stanowią kontynuacje podjętych w poprzednich latach prac. Pula środków do rozdzielenia wyniosła 432 000 zł. Dotacje przyznano 19 beneficjentom, część środków zostanie wykorzystana również na tzw. dotacje powykonawcze.
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności Pana Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego oraz Pani Olimpi Tomczyk-Iwko. Dotacje przyznano m.in. dla samorządów: Gminy Bytom Odrzański na kontynuację prac konserwatorsko-restauratorskich przy manierystycznym, kamiennym portalu wejścia głównego do ratusza w Bytomiu Odrzańskim, Gminy Kożuchów na kontynuację prac konserwatorskich przy barokowych płytach nagrobnych w lapidarium w Kożuchowie, Powiatu Nowosolskiego na remont elewacji ratusza – dawnego urzędu solnego w Nowej Soli oraz Gminy Skąpe na roboty budowlane zabezpieczające dawny kościół ewangelicki w Radoszynie. Wśród właścicieli prywatnych dotacje otrzymali m.in.: Fundacja Pałac Bojadła na prace przy kominku w pałacu w Bojadłach,  właściciel pałacu w Lipnej – na kontynuację remontu dachu pałacu,  właściciel willi w Koziczynie na remont dachu willi oraz właściciel dworu w Starej Jabłonie na przemurowanie kominów. Towarzystwo Przyjaciół Witnicy uzyskało dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obelisku ku czci księcia Henryka Pruskiego na terenie parku górnego w Dąbroszynie, a Stowarzyszenie Region Łużyce – na naprawę i wzmocnienie stropu belkowego Dworu Sołtysiego w Złotniku. Jak co roku dotacje przyznano na prace przy zabytkach sakralnych,  m.in.:  dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy płycie nagrobnej J. D. Wolframa i jego rodziny w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach, dla Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace remontowe w kruchcie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie, dla Parafii pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na II etap prac przy barokowych Stacjach Drogi Krzyżowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie, dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie na kolejny etap prac przy ławie proboszczowskiej w kościele w Drogominie, dla Parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie na kolejny etap prac przy witrażach w tamtejszym kościele, dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chotkowie na naprawę pokrycia dachu oraz wzmocnienie sklepienia kościoła w Chotkowie, dla Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy  na prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromowanym, barokowym stropie plebanii w Brzeźnicy, a ponadto dla Parafii pw. św. Jadwigi  w Krośnie Odrzańskim na prace konserwatorskie przy stolarce okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim., dla Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie na ratunkowe prace konserwatorskie przy barokowym obrazie Ukrzyżowanie z ołtarza głównego w kościele pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach, dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kijach na wykonanie posadzki w kościele w Kępsku, dla Parafii pw. Trójcy Św. w Niwicy na II etap prac konserwatorskie przy renesansowym pentaptyku w kościele w Niwicy oraz dla Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Miłakowie na prace konserwatorskie przy gotyckiej rzeźbie Madonny z Dzieciątkiem.
 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024” w Łochowicach

W dniu 11.06.2024 r. w kościele pw. Chrystusa Króla w Łochowicach przeprowadzono ćwiczenia obronne „ZABYTEK 2024”, mające na celu praktyczne

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Table of Contents

Skip to content