Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Dotacje na lubuskie zabytki w 2023 r.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 7 czerwca 2023 r. odbyło się podpisanie umów na prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie, które prowadzone będą z 2023 r. na terenie naszego województwa przy wsparciu finansowym z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki dotacjom na 2023 rok beneficjenci będą mogli wykonać kolejne prace w lubuskich zabytkach, a których większość stanowią kontynuacje podjętych w poprzednich latach prac. Pula środków do rozdzielenia wyniosła 432 000 zł. Dotacje przyznano 21 beneficjentom, część środków zostanie wykorzystana również na dofinansowanie prac wykonanych przy zabytkach w latach poprzednich ( tzw. refundacje).
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności Pana Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego. Dotacje przyznano m.in. dla samorządów: Powiatowi Żarskiemu na prace remontowe przy zadaszeniu wejścia głównego pałacu w Miłowicach, Gminie Ośno Lubuskie na zabezpieczenie i wzmocnienie kolejnego  odcinka murów miejskich  w Ośnie Lubuskim, Gminie Kożuchów na kontynuację prac konserwatorskich przy barokowych płytach nagrobnych w lapidarium w Kożuchowie,
Wśród właścicieli prywatnych dotacje otrzymali m.in., Fundacja Pałac Bojadła na prace związane z rekonstrukcją stolarki okiennej w pałacu w Bojadłach, dla właścicieli pałacu w Lipnej – na wzmocnienie sklepienia grożącego zawaleniem w najstarszej części pałacu, właścicielowi dworu w Starej Jabłonie na przemurowanie kominów na poddaszu i ponad dachem. Towarzystwo Przyjaciół Witnicy uzyskało dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obelisku ku czci księcia Henryka Pruskiego na terenie parku górnego w Dąbroszynie (II etap). Jak co roku dotacje przyznano na prace przy zabytkach sakralnych, m.in. dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy płycie nagrobnej J. D. Wolfram w kościele pw. MB Różańcowej w Lubniewicach (II etap), dla Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Długoszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy baldachimie barokowej ambony w kościele w Drogominie, dla Parafii pw. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromowanym, barokowym  stropie plebanii w Brzeźnicy (III etap), a ponadto dla Parafii pw. św. Jadwigi  w Krośnie Odrzańskim na prace konserwatorskie przy stolarce okiennej i drzwiowej w kościele pw. Św. Andrzeja w Krośnie Odrz., dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kijach na prace konserwatorskie przy organach w kościele  Kijach, dla Parafii pw. Trójcy Św. w Niwicy na prace konserwatorskie przy renesansowym pentaptyku w kościele w Niwicy (III etap), dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kolejnym oknie witrażowym w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Drągowinie na remont elewacji kościoła w Przybymierzu, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Ługach na IV etap prac konserwatorskich przy organach w  kościele w Zielonej Górze-Zatoniu, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Lesznie Dolnym – (etap II), dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Narodzenia NMP i św. Jana Ap. w Siedlnica na ratunkowy remont więźby i dachu kościoła w Siedlnicy oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Robotnika w Wawrowie na prace konserwatorskie przy  ścianie północnej wnętrza kościoła w kościele w Wawrowie.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content