Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Komunikat

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI”, która odbędzie się 6 – 8 listopada 2008 r. w Gubinie

Patronat konferencji:
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Organizatorzy:

   1.      Fundacja ”Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich”
   2.      Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
   3.      Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
   4.      Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
   5.      Internationale Bauausstellung Fuerst-Pueckler-Land GmbH
   6.      Stowarzyszenie wspierające odbudowę Fary z Guben
   7.      Gmina Gubin
   8.      Gmina Guben

Komitet organizacyjny:

Barbara Bielinis – Kopeć – przewodnicząca
Jakub Bartczak
Wojciech Eckert
Marcin Gierstun
Gunter Quiel

Cel konferencji:

Miejscem konferencji będzie Gubin, miasto położone nad graniczną rzeką Nysą Łużycką, podzielone po II wojnie światowej pomiędzy dwa kraje Polskę i Niemcy. Zabudowę historyczną miasta zniszczono w znacznym stopniu w trakcie działań wojennych, w 1945 roku spalona została monumentalna fara, której okaleczone ruiny do dnia dzisiejszego górują nad dawną starówką po polskiej stronie podzielonego miasta.

Celem konferencji będzie prezentacja problematyki zabytków sakralnych pozostających w ruinie (na terenie Polski i Niemiec), określenie zasad ich ochrony oraz adaptacji do nowych funkcji. Ważnym zagadnieniem będzie również wymiana doświadczeń służb konserwatorskich z Polski i Niemiec oraz dyskusja na temat dopuszczalnych granic ingerencji budowlanej w substancję zabytkową budowli sakralnych. W konferencji wezmą udział naukowcy, przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz architekci zarówno z Polski jak i Niemiec.

Powołanie polsko-niemieckiej fundacji, której zadaniem jest zagospodarowanie ruin największej budowli sakralnej województwa lubuskiego zrodziło pytanie o przyszłość tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego regionu budowli w odniesieniu do jej przyszłej funkcji jak i zakresu dopuszczalnych zmian formalnych.

Intencją organizatorów jest aby, przed dokonaniem wyborów, które zdeterminują na następne lata kierunek działań przy ruinach fary, Gubin stał się miejscem międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych świątyń do nowych funkcji przy jednoczesnym dokonaniu oceny rozwiązań zastosowanych w innych budowlach sakralnych w Polsce i Niemczech.

Termin i miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w ratuszu w Gubinie w terminie: 6-8 listopad 2008 r.
Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:
Fundacja „Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich” ul. Westerplatte 14 p. 102 66-620 Gubin

E-mail: konferencjagubin2008@gmail.com
Telefon: 0048/68 455 32 92
faks: 068 455 32 92
www.fara.gubin.com.pl
www.stadtkirchegubin.de

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

Uczestnicy krajowi: 450 zł

Uczestnicy zagraniczni: 130 EUR

Opłata obejmuje wyżywienie ( obiady i kolacje), materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów.

Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:

BPH. S.A. 62 1060 0076 0000 3200 0109 8405

z podaniem tytułu wpłaty – oplata za udział w konferencji: „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI” Gubin 2008

IBAN : PL 62 1060 0076 0000 3200 0109 8405

Kod BIC: BPHKPLPK

Przygotowanie referatów:

Informacja o formie przygotowania referatów zostanie przesłana do osób, które zadeklarowały ich przedstawienie na konferencji.

Terminy:

    *      Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu 14 kwietnia 2008

    *      Rozesłanie komunikatu nr 2 z potwierdzeniem przyjęcia referatów wraz z wytycznymi ich przygotowania 26 maja 2008

    *      Przesłanie pełnego tekstu referatu 15 lipca 2008

    *      Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku i rozesłanie komunikatu nr 3 wraz z programem konferencji 15 sierpnia 2008
    *      Uiszczenie opłaty za udział w konferencji 15 września 2008

Przewiduje się opublikowanie artykułów w formie rozdziałów w wydawnictwie zwartym w języku polskim i niemieckim.

Wystąpienia przewidziane są w języku polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie.

 

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Table of Contents

Skip to content