Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji

W dn. 6-8 listopada 2008 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „RUINY ZABYTKÓW SAKRALNYCH – OCHRONA I ADAPTACJA DO NOWYCH FUNKCJI”.

Patronat nad konferencją objęli: B. Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, H. Hatka Wojewoda Lubuski oraz Polski i Niemiecki Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Organizatorami konferencji byli: Fundacja ”Fara Gubińska – Centrum Spotkań polsko-niemieckich” , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Internationale Bauausstellung Fuerst-Pueckler-Land GmbH, Stowarzyszenie wspierające odbudowę Fary z Guben, Gmina Gubin, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze Nie przypadkowo za miejsce konferencji wybrano Gubin, miasto położone nad graniczną rzeką Nysą Łużycką, podzielone po II wojnie światowej pomiędzy dwa kraje Polskę i Niemcy. Zabudowę historyczną miasta zniszczono w znacznym stopniu w trakcie działań wojennych, w 1945 roku spalona została monumentalna fara, której okaleczone ruiny do dnia dzisiejszego górują nad dawną starówką po polskiej stronie podzielonego miasta.

Celem konferencji była prezentacja problematyki zabytków sakralnych pozostających w ruinie (na terenie Polski, Niemiec i innych krajów Europy), określenie zasad ich ochrony oraz adaptacji do nowych funkcji. Konferencja stworzyła forum do wymiana doświadczeń służb konserwatorskich z Polski i Niemiec i środowisk akademickich oraz dyskusji na temat dopuszczalnych granic ingerencji budowlanej w substancję zabytkową budowli sakralnych. W konferencji wezieli udział naukowcy, przedstawiciele urzędów konserwatorskich oraz architekci zarówno z Polski jak i Niemiec. Powołanie polsko-niemieckiej fundacji, której zadaniem jest zagospodarowanie ruin największej budowli sakralnej województwa lubuskiego zrodziło pytanie o przyszłość tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego regionu budowli w odniesieniu do jej przyszłej funkcji jak i zakresu dopuszczalnych zmian formalnych. Intencją organizatorów było aby, przed dokonaniem wyborów, które zdeterminują na następne lata kierunek działań przy ruinach fary, Gubin stał się miejscem międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych świątyń do nowych funkcji przy jednoczesnym dokonaniu oceny rozwiązań zastosowanych w innych budowlach sakralnych w Polsce i Europie. Konferencji towarzyszył objazd po kościołach z terenu Brandenburgii w Beskow, Fuerstenwalde i Muencheberg.

Zobacz również

Badania nad kościołami na obszarze pow. żarskiego – spotkanie z dr Anną Polak, dr. Pawłem Karpem, dr. Adamem Górskim

Spotkanie Noworoczne 05.01.2023 r. piątek start; 17.00 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince (pow. żarski) PROGRAM 17.00 Koncert Kolęd

Kożuchów – promocja publikacji

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na promocję publikacji posesyjnej poświęconej miejscowościom Broniszów i Radwanów

Table of Contents

Skip to content