Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków / Ogólnopolskie dni konserwatorskie

W dniach 7-9 października 2014 roku w Warszawie zorganizowano II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, w ramach których odbyły się OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE. Patronaty Honorowe nad Targami objęli: Pan Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
Pan dr hab. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju,     ks. Wiesław Alojzy Mering – Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi – Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i Pan Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Targi Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli ochrony zabytków, archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa.
Wydarzenie stwarza okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków, stanowiących dorobek kulturowy kraju, by promować działania mające na celu zachowanie zabytków dla kolejnych pokoleń. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych w latach 2005 – 2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.
Wśród uczestników tej imprezy obecni byli m.in. wojewódzcy konserwatorzy zabytków. W przygotowanym dla nich panelu wygłoszone zostały referaty prezentujące m.in. prace budowlane i konserwatorskie w zabytkach. W tej części głos zabrała również dr B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przedstawiła działalność Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego. Podkreśliła rolę służb konserwatorskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i środowiskiem świata nauki w popularyzacji zabytków w poszczególnych regionach naszego kraju oraz na forum międzynarodowym.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content