Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków / Ogólnopolskie dni konserwatorskie

W dniach 7-9 października 2014 roku w Warszawie zorganizowano II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, w ramach których odbyły się OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE. Patronaty Honorowe nad Targami objęli: Pan Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
Pan dr hab. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju,     ks. Wiesław Alojzy Mering – Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi – Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i Pan Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Targi Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli ochrony zabytków, archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa.
Wydarzenie stwarza okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków, stanowiących dorobek kulturowy kraju, by promować działania mające na celu zachowanie zabytków dla kolejnych pokoleń. Jest to próba kontynuacji i nawiązania do dobrych tradycji organizowanych w latach 2005 – 2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, które swym patronatem objął wówczas Generalny Konserwator Zabytków.
Wśród uczestników tej imprezy obecni byli m.in. wojewódzcy konserwatorzy zabytków. W przygotowanym dla nich panelu wygłoszone zostały referaty prezentujące m.in. prace budowlane i konserwatorskie w zabytkach. W tej części głos zabrała również dr B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przedstawiła działalność Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego. Podkreśliła rolę służb konserwatorskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i środowiskiem świata nauki w popularyzacji zabytków w poszczególnych regionach naszego kraju oraz na forum międzynarodowym.

 

Zobacz również

Wywozy za granicę zabytków i muzealiów niebędących zabytkami

WYWÓZ ZA GRANICĘ ZABYTKÓW I MUZEALIÓW BĘDĄCYCH ZABYTKAMI  Zgodnie z treścią art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i

Nagrody za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych

Mamy zaszczyt poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wnioski Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przyznanie nagród za

Ogłoszenie o kolejnym naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie oraz stanowisko Podinspektora w Wydziale

Starosta Świebodziński ogłosił kolejny nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow4 Termin składania

Table of Contents

Skip to content