Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Inwentaryzacja alei w powiecie zielonogórskim

W  dniu 10  grudnia 2010  roku w  siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa –  Winnice Lubuskie przedstawiło wyniki inwentaryzacji alei przydrożnych w  powiecie zielonogórskim. Celem inwentaryzacji, która  trwała od  kwietnia do  października, było  rozpoznanie zasobu zadrzewień przydrożnych, określenie ich  wartości i  wytypowanie najbardziej wartościowych, kwalifikujących  się do  objęcia ochroną.
Spisem objęto aleje przy  drogach wszystkich kategorii. Zinwentaryzowano 185  alei o  łącznej długości 180  km, złożonych z  17,5  tys. drzew.
75%  to  aleje przy  drogach asfaltowych, około  20% –  przy drogach gruntowych. Pozostałe to  zadrzewienia przy  traktach brukowanych.
Przeważają aleje jednogatunkowe, głównie lipowe – wśród nich dominują lipy drobnolistne, mniej  jest  nasadzeń z  lip szerokolistnych. Zinwentaryzowano po  dwie aleje z  lip srebrzystych i  krymskich. Sporo jest  alei dębowych (z  dębu szypułkowego i  czerwonego) i  te  ciągną  się zazwyczaj wzdłuż dróg gruntowych. Kolejnym popularnym gatunkiem alejowym jest  klon zwyczajny, a  także  topole. Oprócz nich  występują również: kasztanowce, jesiony, robinie, brzozy, glediczje, a  także  drzewa owocowe –  jabłonie i  grusze.
Stan zdrowotny większości alei określono jako  dobry. 11  alei zakwalifikowano do  grupy pozostających w  bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, natomiast stan 15  określono jako  zły.
W  przypadku 30%  alei nie  przeprowadza  się zabiegów pielęgnująco –  korygujących.  Większość alei poddawanych jest  cięciom. W  głównej mierze określono je  jako  nadmierne, a  w  kilku przypadkach dewastacyjne.
Biorąc pod  uwagę przeciętne parametry drzew tzn.  obwód pnia i  wysokość, ustaliliśmy, że  osiem alei wyróżnia się szczególnie. Są  to  aleje, w  których  większość drzew to  okazy pomnikowe o  obwodzie pnia przekraczającym 3  m. Są  to:  aleja lipowa i  dębowa w  Zatoniu, trzy aleje dębowe w  Trzebiechowie, aleja przy  wale Starej Odry w  Krępie, aleja lipowa w  Kijach i  aleja dębowa pomiędzy  Bojadłami i  Kartnem. Te  aleje oraz  16 innych  zostały wytypowane do  objęcia ochroną poprzez wpis do  rejestru zabytków. Kolejnych 48  alei zaproponowano do ujęcia w  ewidencji zabytków.
Materiał ten \  przyjęty został przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako  wyjściowy do  wartościowania alei przydrożnych w  całym województwie lubuskim. Opracowanie przekazane też  zostało Panu Ireneuszowi Plechanowi Staroście Zielonogórskiemu. W najbliższym czasie przewidziana jest  prezentacja zasobu na  spotkaniu z  samorządowcami z  powiatu zielonogórskiego.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content