Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Skwierzyna – inwentaryzacje zabytków

W  drugiej połowie sierpnia w  Skwierzynie miała miejsce praktyka organizowana dla  studentów 2  roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorstwo na  Uniwersytecie im.  Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Osobami odpowiedzialnymi za  przebieg praktyk byli  dr  Maciej Prarat i  mgr  Izabela Brzostowska.
Obiektami zabytkowymi, którym  poświęcono zajęcia był  kościół parafialny w  Skwierzynie, pałac w  Murzynowie, gm.  Skwierzyna i  pałac w  Sosnach, gm.  Witnica. Celem praktyki było  zaznajomienie studentów z  podstawami inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej budynków, od  zakładania poligonu, poziomu porównawczego, wykonania rzutów wszystkich kondygnacji, przekrojów podłużnych, poprzecznych, elewacji i  detalu. Dokumentacja wykonana została w  skali 1:50 lub  1:20 dla zabytku drewnianego. W dalszym toku praktyk studenci zapoznali się z programem AutoCad do wykonywania rysunków w  systemach CAD oraz  z  nowoczesnymi metodami pomiaru za  pomocą tachimetru i  fotogrametrii. Sporządzone w  trakcie praktyki inwentaryzacje zostaną przekazane poszczególnym właścicielom zabytków, a  także  do  Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w  Gorzowie Wlkp.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content