Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jankowa Żagańska – utrzymanie w mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków

Uprzejmie informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującą do rejestru zabytków województwa lubuskiego wieżę ciśnień w miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa, powiat żagański. Uzasadniając swoją decyzję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazał, że objęcie prawną ochroną konserwatorską dotyczy obiektów o wysokich wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, uzasadnionych okolicznościami m. in. takimi jak występowanie cech stylowych, powiązanie z osobą wybitnego architekta lub budowniczego, a także występowanie cech wyróżniających nieruchomość ponad inne obiekty zaliczane do tej samej kategorii, lub ponad większość obiektów historycznych na pewnym obszarze, które przesądzają o jego znaczeniu jako świadectwa określonego etapu rozwoju architektury i budownictwa. Nieruchomość zlokalizowana w Jankowej  Żagańskiej spełnia te warunki.  Budynek wieży ciśnień , zachował oryginalny kształt bryły oraz niezmieniony układ kompozycyjny elewacji i wnętrz, a jako jedyny, na obecnym etapie badań,  przykład realizacji Otto Bartninga w Polsce i przykład architektury ekspresjonistycznej stanowi zabytek o wyjątkowych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Zdaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie ulega wątpliwości, ze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków słusznie objął przedmiotowy obiekt prawną ochroną konserwatorską, co jest uzasadnione przez konieczność zachowania wskazanych wyżej wartości naukowych, historycznych i artystycznych, których utrzymanie leży w interesie społecznym, rozumianym szerzej niż jako interes właściciela przedmiotowego budynku. W ocenie organu pierwszej, jak i drugiej instancji bardziej istotny jest interes społeczny, przejawiający się w zachowaniu dla przyszłych pokoleń obiektu będącego przykładem realizacji architektury ekspresjonistycznej projektu Otto Bartninga. Słuszny interes strony, wynikający z prawa dysponowania własnością, nie może mieć decydującego wpływu na rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie. Należy ponadto wskazać, że w myśl art. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciele zabytku są prawnie zobowiązani do opieki nad zabytkiem, a w szczególności do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. W związku z powyższym to na właścicielu obiektu ciąży obowiązek właściwego zabezpieczenia zabytku przed zniszczeniem. Trzeba podkreślić, ze zachowanie zabytku w jak najlepszej kondycji leży w szeroko rozumianym interesie społecznym.

 


 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content