Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jubileusz 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde w Polsce. Konferencja w Trzebiechowie

W dn. 5-6 września 2013 r. odbyła się w Trzebiechowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z jubileuszem obchodów 150-lecia urodzin światowej sławy belgijskiego artysty Henry’ego van de Velde, którego jedynym dziełem na terenie Polski jest wystrój i wyposażenie wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie.
Podczas konferencji trzebiechowski zabytek zaprezentowany został w kontekście prowadzonych w ostatniej dekadzie badań i prac remontowo-konserwatorskich oraz na tle innych dzieł artysty, głownie z Niemiec. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów, znawców twórczości Belga, konserwatorów i naukowców z Niemiec i Polski. Prof. D. Markowski z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu wygłosił referat pt. Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych projektu Henry’ego van de Velde w dawnym sanatorium w  Trzebiechowie – badania i konserwacja; dr Antje Neuman w Weimaru zaprezentowała referat pt. Trzebiechowskie sanatorium w lustrze twórczości Henry’ego van de Velde, przestawiając dzieła artysty z weimarskiego okresu jego twórczości. Wśród gości konferencji jak zawsze obecny był  E. Bockhorn-von der Bank, który przypomniał dzieje Trzebiechowa  oraz historię dokonanego odkrycia związku artysty z fundatorką trzebiechowskiego sanatorium ks. Marie Alexandrine von Reuss w referacie pt. Henry van de Velde w Polsce – dlaczego?. Prof. Andreas Kästner z Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze przedstawił prace seminaryjne studentów w referacie pt.  Architektura Henry`ego van de Velde w wirtualnych rekonstrukcjach. Dr B. Bielinis-Kopeć zaprezentowała zabytek w nowej roli jako produkt turystyczny, który stanowi potencjał dla rozwój turystyki transgranicznej. O roli turystyki na pograniczu polsko-niemieckim mówili również: S. Hettchen w referacie pt. Topografia nowoczesnych budynków i B. Wend  – Współpraca jako szansa – region ogrodowy aktywuje swój potencjał.
Organizatorami konferencji byli Powiat Zielonogórski i „Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND”, przy współpracy z  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzieła Henrego van de Velde w Polsce oraz Gminą Trzebiechów.
Honorowy patronat nad konferencja objęli: Ambasador Republiki
Federalnej Niemiec w Warszawie, Ambasador  Królestwa Belgii w Warszawie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubuski oraz Marszałek
Województwa Lubuskiego.
Nie przypadkowo konferencja organizowana została we wrześniu, miesiącu w którym w większości krajów Europy obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Zwyczajowo udostępniane są szerszemu społeczeństwu dzieła wybitnej klasy artystycznej, które można swobodnie zwiedzać. Również drzwi Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie były szeroko otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
W konferencji wzięło udział blisko 120 osób z Polski i Niemiec. Jej szczególnym gościem był Pan Andrzej Szynka Zastępca Ambasadora R.P. w Berlinie, który przed dwoma laty wręczał, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Erwinowi Bockhorn-von der Bank złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

 Link do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content