Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jubileusz służb konserwatorskich na ziemi lubuskiej – odznaczenia

Miło nam poinformować, że Prezydent RP przyznał Medale Za Długoletnią Służbę pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, które wręczy Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski w dniu 22 listopada 2013 r. w trakcie obchodów "60-lecia Służb Konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej". Medale otrzymają:
1.      Teresa Witkowska – MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – I STOPIEŃ,
2.      Barbara Bielinis – Kopeć – MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – II STOPIEŃ,
3.      Ewa Garbacz – MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – II STOPIEŃ,
4.      Bożena Grabowska – MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – II STOPIEŃ,
5.      Agnieszka Skowron – MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – II STOPIEŃ,
6.      Kamila Domagalska – MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – III STOPIEŃ,
7.      Błażej Skaziński – MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ – III STOPIEŃ.

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował następujące osoby Medalami Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”:

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla ks. Olgierda Banasia Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie k. Sulechowa.

Ks. Olgierd Banaś od ponad 20 lat prowadzi zakrojone na szeroką skalę  działania remontowe, konserwatorsko-restauratorskie, badawcze oraz zabezpieczające drewnianego kościoła w Klępsku, m. in. kompleksowa konserwacja polichromii wnętrza, instalacja systemu gaszenia mgłą wodną. Dzięki  osobistym, wieloletnim doświadczeniom związanym z opieką nad klępskim kościołem ks. Banaś stał się jednym z wybitniejszych specjalistów wśród osób duchownych w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń sakralnych obiektów drewnianych oraz propagatorem tych zagadnień zarówno w środowiskach kościelnych, jak i świeckich. Od lat szeroko promuje i popularyzuje sakralne zabytki architektury drewnianej oraz wiedzę na temat sposobów ich zabezpieczania przed pożarem. Jest organizatorem i autorem oraz współtwórcą wielu konferencji naukowych, sesji, wystaw, koncertów i innych inicjatyw integrujących mieszkańców wokół zabytkowej świątyni.

Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla ks. Andrzeja Ignatowicza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

Jako długoletni Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. A. Ignatowicz opiekuje się zabytkowymi obiektami sakralnymi diecezji oraz sprawuje pieczę nad prowadzonymi w nich inwestycjami. Jego specjalistyczne wykształcenie z zakresu historii sztuki oraz doświadczenie pozwala na udzielanie pomocy merytorycznej i wsparcia podczas prowadzonych w kościołach prac. Dzięki fachowemu doradztwu, którym służy zarówno księżom, jak i wspólnotom parafialnym, działania inwestycyjne w zabytkowych świątyniach prowadzone są zgodnie z zasadami konserwatorskimi. Współpraca z Księdzem Konserwatorem jest nieocenioną pomocą w działaniach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zawsze może liczyć na Jego wsparcie, fachową wiedzę oraz wielką życzliwość i nieustające zaangażowanie w sprawy ochrony dziedzictwa sakralnego diecezji.

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla ks. prał. Włodzimierza Lange Proboszcza Parafii konkatedralnej pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze

Ks. Włodzimierz Lange od ponad 20 lat prowadzi zakrojone na szeroką skalę  działania remontowe i konserwatorsko-restauratorskie oraz badawcze przy zabytkach na terenie zielonogórskiej parafii. Niesłabnąca pasja towarzysząca wszystkim podejmowanym przez Ks. Prałata działaniom oraz osobiste zamiłowanie do dzieł sztuki i zabytków, nad którymi sprawuje pieczę, zapewniają sukces realizowanym przedsięwzięciom. Niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony zabytków jest to, że działania te uchroniły wiele obiektów przed zniszczeniem i przywróciły im utracone wartości oraz dawne piękno i świetność, a nawet doprowadziły do ich ponownego odkrycia i wyeksponowania, jak w przypadku dekoracji Kaplicy Ogrójcowej. Stanowi on wzorowy przykład administratora zabytku, sprawującego z wielkim, osobistym zaangażowaniem opiekę nad powierzonymi mu zabytkami,  przyczyniając się do przywrócenia im dawnej rangi  oraz poszerzenia wiedzy na ich temat.

Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla Aliny Jaszewskiej Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski

Pani Alina Jaszewska od wielu lat jest nie tylko czynnym zawodowo archeologiem, ale też szczególnie wyróżnia się w działalności społecznej na rzecz ochrony zabytków archeologicznych. Realizowana jest ona poprzez działania Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, szczególnie te związane z publikowaniem materiałów oraz popularyzacją archeologii. Z jej inicjatywy powołano serię wydawniczą Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, zorganizowano też kilka wystaw oraz konferencji naukowych poświęconych problematyce badań i ochrony dziedzictwa archeologicznego regionu, we współpracy ze środowiskiem archeologów z Polski i Niemiec. Była pomysłodawczynią i czynnie zaangażowała się w uroczystości związane z Jubileuszem 50-ciolecia Archeologii Lubuskiej w 2010 r., w ramach których zaprezentowano mieszkańcom regionu dorobek archeologów i instytucji związanych z archeologią, działających na terenie województwa lubuskiego.

Medale „Gloria Artis”, którymi zostali uhonorowani ks. kan. Andrzej Ignatowicz i ks. Olgierd Banaś zostały wręczone przez pana Jerzego Ostroucha Wojewodę Lubuskiego  podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2013 r., które odbyły się w Gorzowie Wlkp. Wręczenia medali ks. prał. Włodzimierzowi Lange oraz Pani Alinie Jaszewskiej dokona Pan Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski w dniu 22 listopada 2013 podczas obchodów 60-lecia Służb Konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content