Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kaplica Ogrójcowa przy konkatedrze w Zielonej Górze

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy chcielibyśmy przypomnieć Państwu o kilku zabytkach z naszego regionu. Warto zwrócić uwagę na kaplicę Ogrójcową przy konkatedrze pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze. Kościół zielonogórską farę konsekrowano w 1294 r. W obecnej formie  halowa świątynia wzniesiona została w 2 poł. XIV- lub w pocz. XV w. Po południowej stronie prezbiterium dobudowano najprawdopodobniej po 1423 r., gdy podjęto odbudowę świątyni po pożarze, kaplicę z emporą na piętrze, otwartą do wnętrza. Nosi ona widoczne ślady przybudowania do prezbiterium i „wtopienie” w przestrzeń między istniejącymi już przyporami, które czytelne są w wątku jej wschodniej i zachodniej ściany. Kaplica ta zwana była w latach 20. XV w. Książęcą, następnie w 2 poł. XVII w. – Polską, a od 1716 r. kaplicą Ogrójcową. W 2011 r. rozpoczęto badania konserwatorskie wnętrza kaplicy, podczas których natrafiono na polichromie na  żebrach sklepiennych, datując je na  1.  poł. XV  w. Ornamentalna dekoracja malarska żeber ma  formę stylizowanych motywów roślinnych w  kolorach czerwono-czarnym i czerwono-zielonym. Do  naszych czasów nie  przetrwały malarskie  dekoracje wysklepek, natomiast na  sklepieniu i  lokalnie na  ścianach, zachował się oryginalny gotycki tynk z  pobiałą oraz zacheuszki. W górnych partiach  ścian kaplicy oraz  w  glifach okiennych natrafiono na fragmenty malowideł pochodzące z  1.  poł. XVIII  w. Wielopostaciowe,  ukazane na tle przyrody i architektury sceny  biblijne,  stanowią powiązany ze  sobą cykl przedstawień. Niestety, z  powodu niezachowania dolnych i  częściowo centralnych partii malowideł, identyfikacja przedstawień była  znacznie utrudniona. Pani dr Katarzyna Adamek-Pujszo zidentyfikowała najlepiej zachowaną scenę jako Pojmanie Chrystusa,  mając na  uwadze charakter kaplicy, w  której od  pocz. XVIII  w. rozpamiętywano mękę Chrystusa, co wpisuje się w  cykl scen pasyjnych. Jednym z  ciekawszych fragmentów okazał  się przedstawiony na  ścianie północnej widok miasta, stanowiący tło dla  sceny głównej. Istnieje przypuszczenie, że  malarz, dla  ukazania Niebiańskiego Jeruzalem, posłużył  się widokami Zielonej Góry, co  czyniłoby z  obrazu jeden z  najstarszych znanych widoków miasta. W 2013 r. zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie, podczas których usunięto grubą „skorupę” późniejszych nawarstwień, w  postaci cementowych zapraw, o  grubości do  kilkunastu centymetrów. Wykonano pełną konserwację i restaurację wystroju malarskiego kaplicy, na który składają się gotyckie i barokowe malowidła, w tym cykl scen Męki Pańskiej z pocz. XVIII w., widok miasta oraz gotyckie tynki z pobiałą, dekorację żeber i zacheuszki. Prace przeprowadzili konserwatorzy Pani Paulina Celecka i Pan Michał Błażejewski. Tych, którzy jeszcze nie odwiedzili tego wnętrza, zachęcamy gorąco do chwili kontemplacji. Nadchodzące święta mogą stanowić dobry czas ku temu… 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content