Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja naukowa „Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki”

W dniach 9-10 maja 2022 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w Łazienkach Królewskich w Warszawie przez PKN ICOMOS i NID, która poświęcona została problematyce dostosowania zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Tematyka wydarzenia nie była przypadkowa i wynikała z trwającej procedury zmian w prawie budowlanym, dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aby szczegółowo omówić ten problem w aspekcie obiektów zabytkowych zaproszono do udziału w konferencji specjalistów różnych branż – teoretyków, architektów, samorządowców, konserwatorów oraz zarządców i właścicieli zabytków. Celem konferencji było rozpoczęcie debaty nad sposobami efektywnego połączenia potrzeb użytkowników, wymagań prawnych oraz ochrony zabytków, a w szczególności zachowania ich autentycznej substancji.
Rozpoczęto od odwołań do teorii konserwatorskiej w kontekście oczekiwań społecznych i aspektów prawnych. Następnie skupiono się na aspektach praktycznych – projektowaniu uniwersalnym oraz wybranych aspektach umożliwiających dostępność zabytków, szczególnie pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. W drugim dniu konferencji omawiano prezentowano konkretne przykłady rozwiązań.
W gronie architektów, konserwatorów i specjalistów różnych branż dyskutowano nad tym ważnym problemem, w aspekcie obowiązujących przepisów, prezentując przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy nie mieli wątpliwości co do tego, ze zabytki winny być udostępniane wszystkim zainteresowanym, zwracali jednakże uwagę na to, iż nie może się to odbywać kosztem ich oryginalnej substancji i naruszania ich wartość. Podkreślano konieczność wprowadzenia alternatywnej dostępności dla tych wnętrz, których udostępnianie jest szczególnie utrudnione jak np. poddasza czy piwnice budowli. Zaprezentowano bardzo wiele interesujących i dobrych rozwiązań, umożliwiających szerszą dostępność zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami, które powinny być wykorzystywane szerzej.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content