Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja naukowa „System służb konserwatorskich w Polsce”

W dniu 3 grudnia 2015 roku, z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, na zamku królewskim w Warszawie, zorganizowana została konferencja naukowa pt. „System służb konserwatorskich w Polsce”. Uczestniczyli w niej mn.in., wojewódzcy i samorządowi konserwatorzy zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, konserwatorzy dzieł sztuki, architekci. Problemy związane z funkcjonowaniem państwowych służ konserwatorskich oraz propozycje założeń do systemu ochrony zabytków w Polsce przedstawili wojewódzcy konserwatorzy zabytków – Jan Janczykowski z Krakowa i Barbara Bielinis-Kopeć z Zielonej Góry. Do realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, realizowanych przez samorządy oraz ich znaczenie w ochronie dziedzictwa odnieśli się konserwatorzy samorządowi – Robert Hirsch z Gdyni i Małgorzata Gwiazdowska ze Szczecina (odczytano jej stanowisko). Głos zabrali również prawnicy: Kamil Zeidler i Piotr Dobosz, podnosząc znaczenie funkcjonowania ochrony zabytków na polu samorządu i państwa. W dalszej części konferencji pytania (bez odpowiedzi), dotyczące systemu ochrony zabytków postawił Marcin Gawlicki, zaś Marek Konopka zaprezentowała jedną z propozycji zmian systemu ochrony zabytków. Całość podsumował Bogusław Szmygin, wskazując na potrzebę zmian obecnego systemu, podkreślając przy tym znaczenie samorządowych i państwowych służb konserwatorskich. W dyskusji na zakończenie konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk, wskazując na różnego rodzaju problemy związane z ochroną zabytków oraz konieczność ich rozwiązania w przyszłości.
Wojewódzcy konserwatorzy zabytków stoją na stanowisku, że system ochrony zabytków w Polsce wymaga zmian. Jednak zmiany te winny zostać poprzedzone gruntowną analizą występujących uwarunkowań, zostać dogłębnie przemyślane i skonsultowane ze środowiskiem. Winny zdążać do poprawy stanu zachowania zabytków; usprawnienia funkcjonowania służb konserwatorskich pod względem kompetencyjnym, organizacyjnym i finansowym oraz służyć zwiększeniu aktywności i odpowiedzialności samorządów oraz społeczeństwa za zabytki.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content