Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja naukowa

W dniach 6-7 listopada 2009 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej”. Celem konferencji, obok próby zobrazowania powyższych kwestii, była próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej. Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

  • kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obszarze Środkowego Nadodrza;
  • muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
  • stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
  • postawy społeczne – stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycznych i gospodarczych;
  • dziedzictwo materialne i niematerialne – losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
  • tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa              kulturowego.

Wśród licznych wystąpień znalazł się referat B.Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pt. „Polityczne zagrożenia zabytków sakralnych w powojennej Polsce na wybranych przykładach”.
Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Regionalistów Środkowego Nadodrza przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
 

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content