Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konferencja pt. „POSZUKIWACZ – ARCHEOLOG MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY”.

W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „POSZUKIWACZ – ARCHEOLOG MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY”. Stanowiła ona podsumowanie projektu "Lubuska sieć współpracy na rzecz ochrony zabytków" realizowanego ze środków FIO 2015 przez Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze". Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego.

W konferencji wzięło udział przeszło 80 osób, a wśród nich m.in.: miłośnicy archeologii i historii, regionaliści, muzealnicy, pracownicy urzędów konserwatorskich, archeolodzy oraz poszukiwacze (detektoryści) z całej Polski.

W pierwszym dniu w Muzeum Ziemi Lubuskiej zorganizowano debatę międzyśrodowiskową pt. „Archeolog – poszukiwacz”. Środowisko archeologów reprezentowane było przez Alinę Jaszewską, Prezes Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, zaś  poszukiwaczy: Robert Wit Wyrostkiewicz oraz Igor Murawski. Celem debaty było wypracowywanie rekomendacji z zakresu współpracy środowiska poszukiwaczy i archeologów, które zaprezentowano w drugim dniu konferencji w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
– Doświadczenia współpracy z detektorystami – perspektywa wojewódzkich urzędów ochrony zabytków – Witold Bujakowski, archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu,
– Perspektywa współczesnych poszukiwań historycznych środowiska archeologicznego, Hanna Pilcicka-Ciura, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie;
– Detektorystyka a kształtowanie się "nowego" modelu regionalistyki – Kamila Sarosińska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego;
– Poszukiwacze – konserwatorzy – współpraca w praktyce – Robert Wit Wyrostkiewicz, poszukiwacz i publicysta.

Uczestnicy spotkań zgodnie opowiedzieli się za potrzebą dalszego dialogu i współpracy środowisk.

Organizatorami konferencji byli:
Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze"
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski,
Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu,
Lubuskie Muzeum Wojskowym w Drzonowie,
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy,
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim,
Stowarzyszeniem Eksploracji PERKUN
Przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

 

 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content