Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kościół w Otyniu – prace zabezpieczające po katastrofie

Katastrofa związana z zawaleniem wieży kościoła parafialnego pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego w  Otyniu, do  której  doszło w  dniu 8.08.2012  r., była  dla  wszystkich ogromnym i  bolesnym zaskoczeniem. Świątynie należą bowiem do  najcenniejszych zabytków naszego regionu, w  których przez  stulecia gromadzono dzieła sztuki. Są  one  dla  nas  szczególną pamiątką przeszłości i  burzliwej historii tych  ziem.  Zabytki te  stanowią też  przykład troski Kościoła i  lokalnych społeczności o  ich  przetrwanie dla  przyszłych pokoleń. Stąd przy  dużej aktywności księży proboszczów i  mieszkańców prowadzone są  ich  remonty, zabezpieczenia oraz  prace konserwatorskie przy  ich  wyposażeniu.
Również w  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu z  wielkim zaangażowaniem prowadzono w  ostatnich latach prace remontowe i  konserwatorskie. Jeszcze w  ostatnich miesiącach przed  katastrofą starano  się poprawić stan techniczny wieży, przystępując do  wymiany rynien i  rur spustowych. Niestety nie  udało  się uniknąć tragedii.  Jakie  były  przyczyny tej  katastrofy, ustalą eksperci, m.in.  powołany przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inż.  A.  Kapuściński Rzeczoznawca Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Jednak  już  dziś można przyjąć, że  katastrofa była  najprawdopodobniej splotem wielu różnych okoliczności. Poznanie jej  przyczyn jest  niezwykle istotne. Aby  przeprowadzić odbudowę wieży w  jej  pierwotnym miejscu należy mieć pewność, iż  wszelkie przeszkody zostaną usunięte. Miejmy nadzieję, że  Księdzu Proboszczowi nie  zabraknie determinacji żeby  dokonać dzieła odbudowy świątyni.
W  chwili obecnej można stwierdzić, że  zakończył  się pierwszy etap prac związanych z  zabezpieczeniem wieży kościoła w  Otyniu.  Prace prowadzono pod  kierunkiem inż.  Jana Gielarowskiego. Obejmowały one  m.in.  rozbiórkę fragmentów murowanej konstrukcji wieży i  elementów wewnętrznej konstrukcji drewnianej. Dokonano również zabezpieczenia dachu nad  nawą kościoła oraz  zabytków ruchomych, znajdujących  się we  wnętrzu wieży i  w  kościele. Zakres prac rozbiórkowych określił w  swojej  decyzji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na  miejscu zorganizowano bardzo sprawnie działający sztab kryzysowy, który  skoncentrował  się nie  tylko na  zabezpieczeniu świątyni, ale  również nad  bezpieczeństwem mieszkańców okolicznych domów. Efektem pracy sztabu kryzysowego, którego  aktywnym uczestnikiem była  Pani Barbara Wróblewska Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego, było  bardzo sprawne zorganizowanie i  przeprowadzenie prac. W  chwili obecnej, jeżeli  potwierdzi to  nadzór budowlany, będzie  można uznać, iż  etap prac rozbiórkowych został zakończony. W  kolejnym etapie konieczne będzie usunięcie gruzowiska, z  dokonaniem selekcji materiału, który  będzie można w  przyszłości wykorzystać do  odbudowy wieży, oraz  zabezpieczenie reliktów wieży przed  niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
W  dniu 17.08.2012  r. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała  się z  księdzem proboszczem Grzegorzem Sopniewskim kustoszem Sanktuarium  w  Otyniu. Bardzo  pozytywnie oceniono zakres i  przebieg prac zabezpieczających oraz  działalność sztabu kryzysowego. Na  szczególne słowa uznania i  gorące podziękowanie zasługują wszyscy, którzy  zaangażowali  się w  pracę i  pomoc.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content