Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kradzież odbojów z zespołu pałacowo-parkowego w Dąbroszynie

W nocy 8/9.03.1999 r. z terenu zespołu pałacowo-parkowego w Dąbroszynie, gm. Witnica, skradziono parę odbojów (pachołków), które były zamontowane przy głównej bramie wjazdowej. Kolejną parę odbojów ukradziono w nocy 19/20.04.1999 r..    
Skradzione pachołki w formie grubej tralki zakończoną głową mężczyzny w  hełmie z uchyloną przyłbicą, zostały odlane ze stopu żelaza. Balas złożony z dwóch lalek rozdzielonych pierścieniem plastycznie ukształtowanych kul. Lalka dekorowana liściem akantu zachodzącym  w górnej partii na brodę mężczyzny.  Na podstawie fotografii można przypuszczać, że odboje przy bramie głównej były  bardziej rozbudowane, choć być może po prostu druga para skradzionych pachołków była głębiej wkopana w ziemię.
Skradzione odboje są zabytkami objętymi ochroną prawną z uwagi na fakt, iż  założenie pałacowe wraz z parkiem w Dąbroszynie zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 18.12.1963 r.  
Obiekty  zostały zgłoszone do Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr kart:  3196 PD00010 i  3197   PD00011). Wykaz ten  jest  dostępny w  Internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/. Osoby posiadające informacje na temat skradzionego obiektu proszone są  o przekazanie ich Lubuskiej Policji, bądź Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

 

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content