Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Długie, powiat żagański

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – dwór

Został zbudowany ok. 1820, klasycystyczny. Jest murowany, prostokątny w rzucie, parterowy, nakryty dachem naczółkowym. Środek fasady zaakcentowany został pozornym ryzalitem, z wgłębionym portykiem i wystawką w kształcie hemisferycznej niszy. W otoczeniu dworu położony jest park, założony w 70 latach XIX w.

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – dwór obronny

Związany z folwarkiem, nazywanym Kościelnym lub Polskim, dwór wzmiankowany w 1598, powstał w 1. poł. XVI w., gdy majątkiem władała rodzina von Warkotsch. W XVIII w. został powiększony o mały aneks z klatką schodową. Po 1945 był w posiadaniu PGR, a obecnie jest własnością prywatną. Murowany z kamienia, w rzucie

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – oficyny

Usytuowane po obu stronach fasady pałacu oficyny zamykają wraz z nim honorowy dziedziniec. Wzniesione wraz z pałacem, przebudowane w pocz. XIX w., są murowane, jedna na planie podkowy, druga na planie litery L, parterowe, nakryte dachami dwuspadowymi z powiekami.  

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – pałac

Powstała w latach 1730–1740 barokowa rezydencja, wzniesiona staraniem Baltazara F. Lüttwitza, była powiększona w 1845 i 1872 oraz remontowana w 1906, 1926, 1982 i 90. latach XX w. Pałac jest murowany, na planie prostokąta z ryzalitem od strony południowej, dwaipółtraktowy z korytarzem na osi wzdłużnej, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – Kościół filialny pw. św. Anny

Neogotycki, zbudowany, jako ewangelicki w 2. poł. XIX w., murowany z cegły, jednonawowy o prostokątnym planie, z wieżą od zachodu.

Długie, gm. Szprotawa, pow. żagański – ruiny kościoła

Gotycki kościół z 2. poł. XIII w., został w XV w. powiększony o wieżę i kruchtę oraz przesklepiony. Po zniszczeniu przez pożar w 1856 nie został odbudowany. Przetrwały mury obwodowe z kamienia narzutowego, a w nich dwa ostrołuczne portale. Teren przykościelny otoczony jest średniowiecznym murem z bramą.

Długie – ruina kościoła pw. św. Jakuba

Podczas prac porządkowych polegających na usunięciu samosiewów drzew i krzewów przy ruinie wczesnogotyckiego kościoła pw. św. Jakuba, natrafiono na zachowane fragmenty gotyckich polichromii. Odkryte relikty zostaną zabezpieczone do czasu podjęcia dalszych decyzji.  

Karczówka – remont dachu na kościele filialnym

Rozpoczęte zostały prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu i naprawie uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej oraz remontem odeskowania ścian wieży. Podczas prowadzonych prac wykonawcy robót poinformowali o odkryciu inskrypcji na jednej z jętek więźby dachowej wykonanej sepią o treści GEBAUT 1698 VERVERT I GBT 1699. Ponadto na

Długie, park dworski

Zespół dworsko-parkowo-folwarczny zlokalizowany jest pośrodku wsi Długie (d. Długie Środkowe, niem. Langheinersdorf Mittel), po pd. stronie drogi prowadzącej ze wsch. na zach. w kierunku Mycielina od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 297. Założenie obejmuje obszar 3 ha, z czego park zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha. Historyczny zespół zabudowy tworzy klasycystyczny

Długie, park pałacowy

Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny zlokalizowany jest we wsch. części wsi Długie, (d. Długie Dolne, niem. Langheinersdorf Ndr.) przy zjeździe w kierunku pd.-wsch. od drogi głównej, prowadzącej w stronę Mycielina. Granice założenia wyznaczają od wsch. w kierunku pd.-zach. rów ze starodrzewem, od pd. i zach. starodrzew parkowy m.in. rzędowe nasadzenia lip oraz dębów,

Skip to content