Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Dzietrzychowice

Dzietrzychowice, gm. Żagań, pow. żagański – pałac

W obiekcie zachowały się relikty (w piwnicach) średniowiecznej wieży mieszkalnej o rzucie 12×12 m oraz renesansowego dworu, powstałego z rozbudowy wieży (XVI w.). Obecna budowla ukształtowana została w wyniku licznych przebudowań, zwłaszcza ostatniego ok. 1900. Pałac jest murowany, na planie wydłużonego prostokąta, piętrowy, nakryty niskim dachem czterospadowym z wieżyczką w

Dzietrzychowice, gm. Żagań, pow. żagański – rycerska wieża mieszkalna

 Wzmiankowana w 1474, jako „siedziba w wieży”, powstała niewątpliwie wcześniej. Folwark, z którym była związana istniał już w 1460 i był w posiadaniu rodu von Kolbichen, a później Promnitzów i Reussów. Wielokrotnie w ciągu wieków remontowana, od 1945 była opuszczona, a po przejściu w 90. latach XX w. w prywatne

Dzietrzychowice, gm. Żagań, pow. żagański – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela

 Został zbudowany w 4. ćw. XIII w., powiększony o zakrystię i wieżę w kon. XV w., przesklepiony w XVI w. W czasach nowożytnych do kościoła dostawiono kaplicę i kruchtę oraz wzbogacono wyposażenie wnętrza z fundacji augustianów żagańskich, sprawujących patronat nad świątynią. Był remontowany w XVIII w. oraz w 1894 i

Dzietrzychowice, park pałacowy

Park pałacowy wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego położonego w środkowej części Dzietrzychowic (niem. Dittersbach) przy skrzyżowaniu dróg z Żagania do Zielonej Góry i ze Starego Żagania do Jabłonowa. Głównym elementem zespołu pozostaje pałac, z zachowanymi reliktami średniowiecznej wieży mieszkalnej oraz renesansowego dworu, którego bryła została ostatecznie ukształtowana w wyniku przebudowy

Dzietrzychowice – Wieża

Dzietrzychowice położone są na północ od Żagania. W części zachodniej wsi, w niedu­żej odległości od drogi prowadzącej w kierunku Starego Żagania, po jej północnej stronie znajduje się wieża mieszkalna. Zajmuje ona część naturalnego wyniesienia, od strony pół­nocno-zachodniej ograniczonego stawem. Pierwsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z roku 1292, a związana jest

Skip to content