Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Grabin

Grabin, gm. Bytnica, pow. krośnieński – dwór

Zbudowany w 2. poł. XVIII w., staraniem rodziny Żychlińskich, był remontowany w XIX w., a w 80. latach XX w. zaadaptowany na pensjonat. Wzniesiony jest w konstrukcji szkieletowej na murowanym, wysokim podpiwniczeniu, prostokątny w planie, dwutraktowy, nakryty dachem mansardowym. Na osi centralnej dłuższych boków występują pseudoryzality, od strony fasady z

Grabin, gm. Bytnica, pow. krośnieński – kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela

Wzniesiony w 1776, jako protestancki, na miejscu wzmiankowanego w 1308. Był remontowany w 2007. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy z wielobocznym zakończeniem od wschodu. Bryłę kościoła urozmaica sygnaturka w kalenicy dachu.

Grabin, park dworski

Park dworski wraz z rezydencją i kompleksem folwarcznym położony jest w centralnej części wsi Grabin (niem. Krämersborn), na niewielkim wzniesieniu. Założenie parkowe o powierzchni ok. 10 ha zajmuje obszar w kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu. Cały teren otacza obwodowa droga, miejscami obsadzona alejami drzew, do której przylega wiejska zabudowa, stanowiąca

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z   ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki

Grabin – pożar w kościele filialnym

W  dniu 6  lutego w  kościele filialnym pw.  św.  Jana Chrzciciela w  Grabinie wybuchł pożar. Na  szczęście, zainstalowana w  ubiegłym roku, dzięki pomocy finansowej Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, instalacja alarmowa zadziałała, i  ogień został ugaszony przez  mieszkańców wsi. Prawdopodobnie przyczyną pożaru była  niedogaszona świeca na  ołtarzu. Spaliły się obrusy, ogień uszkodził też  częściowo mensę i  dolna część nastawy ołtarzowej. Kościół w  Grabinie został wzniesiony w  1776  r. 

Grabin – kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grabinie gm. Bytnica, pow. krośnieński Grabin położony jest w pobliżu Bytnicy, na skraju Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W północno-zachodniej części miejscowości wzniesiono kościół, zamykający oś widokową założenia parkowo-dworskiego. Wybudowana na niewielkim, ale stromym wzniesieniu świątynia otoczona jest współczesnym ogrodzeniem wydzielającym teren przykościelny od zabudowań mieszkalnych.

Grabin – Dwór i park

Dwór wraz z założeniem parkowym usytuowany jest w centralnej części wsi, na niewiel­kim wzniesieniu. Założenie parkowe z tarasowymi stawami zajmuje wschodnią część kom­pleksu. Natomiast po zachodniej stronie usytuowane były niegdyś ogrody warzywne. Na osi prostopadłej do fasady pałacu, usytuowany jest kościół o konstrukcji szkieletowej. Do dworu prowadzi aleja dębowa. Obiekt

Skip to content