Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Gralewo

Gralewo, gm. Santok, pow. gorzowski – spichlerz dworski

Zbudowany ok. 1800 w konstrukcji szkieletowej, założony jest na planie prostokąta, parterowy, nakryty dachem naczółkowym.

Gralewo, gm. Santok, pow. gorzowski – kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyż Świętego

Pierwotnie ewangelicki, został wzniesiony w 1709, powiększony o wieżę w 1780, zwieńczoną sygnaturką w 1900. W latach 1997–2000 poddany był starannej renowacji. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy, od wschodu zakończony trójbocznie, z przedsionkami od południa i północy, z wieżą od zachodu. W wyposażeniu kościoła znajduje się ołtarz z gotyckimi i

Gralewo – kościół

Pierwszy kościół w Gralewie wybudowano w okresie kolonizacji askańskiej na przełomie XIII i XIV wieku. Wielokrotnie remontowany i modernizowany, został rozebrany na początku XVIII wieku. W jego miejscu wybudowano obecnie istniejącą świątynię, pozostającą do czasów ostatniej wojny światowej pod patronatem dworskim i pełniącą funkcje zwierzchnie w stosunku do kościoła w

Gralewo – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie gm. Santok, pow. gorzowski Gralewo, położone przy drodze prowadzącej z Gorzowa do Drezdenka, pierwotnie posiadało układ owalnicowy z czasem nieco zatarty. Kościół wzniesiono na nawsiu, w centrum miejscowości, na sztucznym wyniesieniu. Plac przykościelny, pełniący niegdyś rolę cmentarza, obecnie jest uporządkowany i ogrodzony murem

Skip to content