Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Janowiec

Janowiec, gm. Małowice, pow. żagański – ruiny zamku

W literaturze historycznej obiekt występuje też, jako zamek w Bobrzanach. Pierwotny późnogotycki zamek rodziny von Nehern z czterobocznym, otoczonym kurtyną podwórzem, ok. 1560 został rozbudowany do czterech skrzydeł z wewnętrznym dziedzińcem. Późniejsze remonty nie zmieniły renesansowego założenia. Po 1945 częściowo zniszczony pożarem, opuszczony, popadł stopniowo w ruinę. Zamek, otoczony suchą

Janowiec, park zamkowy

Park wraz z zamkiem zlokalizowany jest w pd. części wsi Janowiec (niem. Johnsdorf) w nieznacznym oddaleniu w kierunku pn. od drogi krajowej nr 12, pomiędzy Szprotawą a Żaganiem. Granice parku wyznaczają od pn. łąki, od wsch. droga gruntowa z aleją lipową (Tilia cordata), od zach. rzeka Iławka, a od pd.

Janowiec – Zamek

Miejscowość Janowiec znajduje się przy drodze prowadzącej ze Szprotawy do Żagania. Za­mek położony jest ok. 0,5 km na północ od tej drogi. Zbudowany został około połowy XVI wieku. Wówczas dobra należały do rodziny von Nechern. Znanym z imienia, senio­rem tej linii rodu był starosta żagański Zygfryd, po którym dziedziczyli Gerwazy,

Skip to content