Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Jeziory

Jeziory, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – pałac

Powstał ok. 1860, w wyniku przebudowy i powiększenia starszej, zapewne barokowej siedziby. W obecnej postaci jest budowlą eklektyczną z przewagą elementów odwołujących się do gotyku, murowaną, w planie prostokątną z cylindryczną wieżą narożną, piętrową, w części trzykondygnacyjną, nakrytą dachami dwuspadowymi (wieża stożkowym).

Jeziory, gm. Świebodzin, pow. świebodziński – kościół filialny pw. MB Królowej Polski

Zbudowany został w latach 1908-1912, jako ewangelicki. Jest orientowany, neogotycki, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z wieżą od zachodu.

Jeziory – Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny

Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi, przy trasie Świebodziń – Babimst. Założenie składa się z części rezydencjonalnej z pałacem i parkiem, zlokalizowanej po południowej stronie zespołu, oraz części gospodarczej, miesz­czącej się po stronie północnej. Pierwotnie pałac leżał w centrum historycznego założenia, jednakże do czasów współczesnych nie zachowało się

Skip to content