Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Kozów

Kozów, gm. Gubin, pow. krośnieński – dwór

 Wzniesiony najpewniej w 2. poł. XVIII w., był remontowany w następnym stuleciu, gdy podwyższono ryzalit oraz w latach 1973 – 1976. Prace te spowodowały zubożenie dworu, pozbawiając go detalu architektonicznego. Jest murowany, prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z naczółkami. Pozorny ryzalit na osi fasady przechodzi w wystawkę zwieńczoną

Kozów – Dwór

Zespół dworski zlokalizowany jest w zachodniej części Kozowa, na południe od drogi pro­wadzącej z Luboszyc. Dwór zajmuje wschodnią stronę rozległego podwórza, do którego od południa i od zachodu przylegają budynki gospodarcze. Obecnie obiekt pełni funkcję mieszkalną. Data lokacji wsi nie jest znana. Kozów położony jest na terenie wczesnego zasiedlenia, związanego

Skip to content