Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Lokacja: Krążkowo

Krążkowo, gm. Sława, pow. wschowski – oficyna dworska

Zbudowana zapewne w 1. ćw. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, dwutraktową, piętrową, nakrytą dachem dwuspadowym.

Krążkowo, gm. Sława, pow. wschowski – pałac

Wzniesiony w kon.  XIX w., eklektyczny,  z przewagą elementów nawiązujących do baroku, zachował się w pierwotnym stanie  i jest użytkowany na cele mieszkalne. Murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje zdobione są boniowanymi pilastrami, a fasada ponadto pseudoryzalitem z wystawką o faliście wykrojonym szczycie.  

Krążkowo, gm. Sława, pow. wschowski – dawna plebania

Zbudowana ok. 1840, murowana, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym z lukarną.  

Krążkowo, gm. Sława, pow. wschowski – kościół filialny pw. św. Józefa Robotnika

Wczesnobarokowy kościół z 1618, został w 2. poł. XIX w. gruntownie przebudowany z zatarciem cech stylowych. Jest budowlą orientowaną, murowaną, salową na planie prostokąta, nakrytą dachem dwuspadowym.

Krążkowo, park pałacowy

Park pałacowy w Krążkowie (niem. Altkranz) położony jest w zach. części wsi przy drodze powiatowej, prowadzącej z Lipinek do sąsiedniego Krzepielowa. Park zajmuje powierzchnię 0,7 ha i jest częścią zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego. Folwark składa się z czworobocznego podwórza otoczonego zabudowaniami gospodarczymi. Po stronie pd. granicę założenia stanowi droga gminna przebiegająca przez

Krosno Odrzańskie – kościół filialny

Położony na prawym brzegu Odry, związany był z przedkolacyjną osadą i do 1482 należał do diecezji poznańskiej. Obecna neogotycka świątynia, zbudowana na miejscu starszej, pochodzi z 1887. Jest orientowana, murowana, trójnawowa, halowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z wieżą od zachodu.  

Krążkowo – oficyna dworska

Zbudowana zapewne w 1. ćw. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, dwutraktową, piętrową, nakrytą dachem dwuspadowym.  

Krążkowo – pałac

Wzniesiony w kon. XIX w., eklektyczny, z przewagą elementów nawiązujących do baroku, zachował się w pierwotnym stanie i jest użytkowany na cele mieszkalne. Murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym. Elewacje zdobione są boniowanymi pilastrami, a fasada ponadto pseudoryzalitem z wystawką o faliście wykrojonym szczycie.  

Krążkowo – dawna plebania

Zbudowana ok. 1840, murowana, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym z lukarną.  

Krążkowo – kościół

Wczesnobarokowy kościół z 1618, został w 2. poł. XIX w. gruntownie przebudowany z zatarciem cech stylowych. Jest budowlą orientowaną, murowaną, salową na planie prostokąta, nakrytą dachem dwuspadowym.  

Skip to content